آغاز ثبت نام نوزدهمین جشن ازدواج دانشجویی

وب کلیک

آغاز ثبت نام نوزدهمین جشن ازدواج دانشجویی

۱۸ دی ۱۳۹۶

PNUEB

آغاز ثبت نام نوزدهمین جشن ازدواج دانشجویی

ثبت نام نوزدهمین مراسم ازدواج دانشجویی از ۱۱ مهرماه آغاز و تا ۳۰ مهرماه ادامه دارد

به نقل پایگاه رویدادی کتابخانه الکترونیکی  پیام نور (pnueb): ثبت نام نوزدهمین مراسم ازدواج دانشجویی از ۱۱ مهرماه آغاز و تا ۳۰ مهرماه ادامه دارد.

ثبت نام نوزدهمین مراسم ازدواج دانشجویی از طریق سامانه ثبت نام ازدواج دانشجویی در دانشگاه ها آغاز و تا ۳۰ مهرماه ۹۴ ادامه خواهد داشت.

شرایط و ضوابط ثبت نام :

۱- زمان آغاز ثبت نام برای زوج های دانشجو از تاریخ ۱۱/۷/۹۴ الی ۳۰/۷/۹۴ به مدت ۲۰ روز خواهد بود.

۲- تاریخ عقد مجاز برای ثبت نام از مورخه ۱/۷/۹۳ الی ۱/۷/۹۴ می باانجام گرفت.

۳- در مواردی که هر دو زوج دانشجو هستند فقط یکی از آنها به عنوان داوطلب اصلی اقدام به ثبت نام نمایند.

۴- دانشجویان پس از ثبت نام، مدارک لازم را جهت تایید به دفتر نهاد دانشگاه یا دفتر هستانی مربوطه ارائه نمایند.

۵- ویرایش هشدارات ثبت نام انجام گرفته توسط خود داوطلب تنها تا قبل از تایید رابط ازدواج امکان پذیر می باانجام گرفت.

۶- به دانشجویانی که امسال در ازدواج دانشجویی ثبت نام می نمایند سه بسته تعلیمی به شرح ذیل ارائه خواهد انجام گرفت :

بسته تعلیمی شماره ۱ ( قبل از اعزام به سفر و از طریق مرکز تعلیم مجازی نهاد ارائه می گردد )

بسته تعلیمی شماره ۲ ( در زمان حضور در سفر در قالب کارگاه های تعلیمی و به صورت حضوری ارائه می گردد )

بسته تعلیمی شماره ۳ ( بعد از پایان سفر و از طریق مرکز تعلیم مجازی نهاد ارائه می گردد )

شایان ذکر هست، به داوطلبینی که از بسته های تعلیم مجازی هستفاده و در آزمون نهایی آن شرکت نمایند، به قید قرعه جوایز ارخانومده ای از قبیل کمک هزینه سفرهای زیارتی، دستگاه تبلت و…. اهدا خواهد انجام گرفت.

۷- جهت ثبت نام ازدواج دانشجویی از آدرس زیر هستفاده کنید.

سامانه ثبت نام ازدواج دانشجویی

امتیاز دهید

۰ رای

‘);
return false;
}
if (EW_this.comment && !EW_hasValue(EW_this.comment, “TEXT”)) {
$(‘#commentsrequest’).html(‘

.لطفا متن پیام را وارد كنيد

‘);
return false;
}
var formData = {
‘name’: $(‘input[name=name]’).val(),
’email’: $(‘input[name=email]’).val(),
‘comment’: $(‘textarea[name=comment]’).val(),
‘g-recaptcha-response’: $(‘textarea[name=g-recaptcha-response]’).val(),
‘section’: $(‘input[name=section]’).val(),
‘item_id’: $(‘input[name=item_id]’).val(),
‘cource_id’: $(‘input[name=cource_id]’).val(),
};
$(‘#commentsrequest’).html(‘

در حال ارسال هشدارات ، لطفا شکیبا باشید….

‘);
// process the form
$.ajax({
type: ‘POST’, // define the type of HTTP verb we want to use (POST for our form)
url: ‘http://www.pnueb.com/account/save_comment’, // the url where we want to POST
data: formData, // our data object
dataType: ‘json’, // what type of data do we expect back from the server
encode: true
})
.done(function (data) {
// log data to the console so we can see
console.log(data);
$(‘#commentsrequest’).html(” “);
// here we will handle errors and validation messages
if (!data.success) {
// handle errors for name —————
if (data.errors.name) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.name + ‘

‘); // add the actual error message under our input
$(‘input[name=name]’).focus();
}
// handle errors for email —————
if (data.errors.comment) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.comment + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}

if (data.errors.userCaptcha) {
/*$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘input[name=userCaptcha]’).focus();*/
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.userCaptcha + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}
} else {
// ALL GOOD! just show the success message!
EW_this.reset();
/*$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);*/
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.message + ‘

‘);
}
});
// stop the form from submitting the normal way and refreshing the page
//window.event.preventDefault();
return false;
}

ارسال نظر