وب کلیک

آغاز ثبت نام نوزدهمین جشن ازدواج دانشجویی

۱۸ دی ۱۳۹۶

PNUEB

آغاز ثبت نام نوزدهمین جشن ازدواج دانشجویی

ثبت نام نوزدهمین مراسم ازدواج دانشجویی از ۱۱ مهرماه آغاز و تا ۳۰ مهرماه ادامه دارد

به نقل پایگاه رویدادی کتابخانه الکترونیکی  پیام نور (pnueb): ثبت نام نوزدهمین مراسم ازدواج دانشجویی از ۱۱ مهرماه آغاز و تا ۳۰ مهرماه ادامه دارد.

ثبت نام نوزدهمین مراسم ازدواج دانشجویی از طریق سامانه ثبت نام ازدواج دانشجویی در دانشگاه ها آغاز و تا ۳۰ مهرماه ۹۴ ادامه خواهد داشت.

شرایط و ضوابط ثبت نام :

۱- زمان آغاز ثبت نام برای زوج های دانشجو از تاریخ ۱۱/۷/۹۴ الی ۳۰/۷/۹۴ به مدت ۲۰ روز خواهد بود.

۲- تاریخ عقد مجاز برای ثبت نام از مورخه ۱/۷/۹۳ الی ۱/۷/۹۴ می باانجام گرفت.

۳- در مواردی که هر دو زوج دانشجو هستند فقط یکی از آنها به عنوان داوطلب اصلی اقدام به ثبت نام نمایند.

۴- دانشجویان پس از ثبت نام، مدارک لازم را جهت تایید به دفتر نهاد دانشگاه یا دفتر هستانی مربوطه ارائه نمایند.

۵- ویرایش هشدارات ثبت نام انجام گرفته توسط خود داوطلب تنها تا قبل از تایید رابط ازدواج امکان پذیر می باانجام گرفت.

۶- به دانشجویانی که امسال در ازدواج دانشجویی ثبت نام می نمایند سه بسته تعلیمی به شرح ذیل ارائه خواهد انجام گرفت :

بسته تعلیمی شماره ۱ ( قبل از اعزام به سفر و از طریق مرکز تعلیم مجازی نهاد ارائه می گردد )

بسته تعلیمی شماره ۲ ( در زمان حضور در سفر در قالب کارگاه های تعلیمی و به صورت حضوری ارائه می گردد )

بسته تعلیمی شماره ۳ ( بعد از پایان سفر و از طریق مرکز تعلیم مجازی نهاد ارائه می گردد )

شایان ذکر هست، به داوطلبینی که از بسته های تعلیم مجازی هستفاده و در آزمون نهایی آن شرکت نمایند، به قید قرعه جوایز ارخانومده ای از قبیل کمک هزینه سفرهای زیارتی، دستگاه تبلت و…. اهدا خواهد انجام گرفت.

۷- جهت ثبت نام ازدواج دانشجویی از آدرس زیر هستفاده کنید.

سامانه ثبت نام ازدواج دانشجویی

امتیاز دهید

۰ رای

‘);
return false;
}
if (EW_this.comment && !EW_hasValue(EW_this.comment, “TEXT”)) {
$(‘#commentsrequest’).html(‘

.لطفا متن پیام را وارد كنيد

‘);
return false;
}
var formData = {
‘name’: $(‘input[name=name]’).val(),
’email’: $(‘input[name=email]’).val(),
‘comment’: $(‘textarea[name=comment]’).val(),
‘g-recaptcha-response’: $(‘textarea[name=g-recaptcha-response]’).val(),
‘section’: $(‘input[name=section]’).val(),
‘item_id’: $(‘input[name=item_id]’).val(),
‘cource_id’: $(‘input[name=cource_id]’).val(),
};
$(‘#commentsrequest’).html(‘

در حال ارسال هشدارات ، لطفا شکیبا باشید….

‘);
// process the form
$.ajax({
type: ‘POST’, // define the type of HTTP verb we want to use (POST for our form)
url: ‘http://www.pnueb.com/account/save_comment’, // the url where we want to POST
data: formData, // our data object
dataType: ‘json’, // what type of data do we expect back from the server
encode: true
})
.done(function (data) {
// log data to the console so we can see
console.log(data);
$(‘#commentsrequest’).html(” “);
// here we will handle errors and validation messages
if (!data.success) {
// handle errors for name —————
if (data.errors.name) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.name + ‘

‘); // add the actual error message under our input
$(‘input[name=name]’).focus();
}
// handle errors for email —————
if (data.errors.comment) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.comment + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}

if (data.errors.userCaptcha) {
/*$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘input[name=userCaptcha]’).focus();*/
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.userCaptcha + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}
} else {
// ALL GOOD! just show the success message!
EW_this.reset();
/*$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);*/
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.message + ‘

‘);
}
});
// stop the form from submitting the normal way and refreshing the page
//window.event.preventDefault();
return false;
}

ارسال نظر