وب کلیک

اعلام جزئیات مرحله نهایی نوزدهمین المپیاد علمی دانشجویی

۱ فروردین ۱۳۹۷

PNUEB

اعلام جزئیات مرحله نهایی نوزدهمین المپیاد علمی دانشجویی

اعلام جزئیات مرحله نهایی نوزدهمین المپیاد علمی دانشجویی رقابت ۸۱۷ نفر در ۱۷ رشته

اعلام جزئیات مرحله نهایی نوزدهمین المپیاد علمی دانشجویی

رقابت ۸۱۷ نفر در ۱۷ رشته

از تعداد ۸۱۷ داوطلب المپیاد تعداد ۲۶۴ نفر از المپیاد متمرکز از طریق آزمون کارشناسی ارانجام گرفت ناپیوسته سال ۹۳ انتخاب انجام گرفته اند و تعداد ۵۵۳ نفر از قطب های ۸ گانه داشگاهی در ۱۷ رشته امتحانی برگزیده انجام گرفته اند.

به نقل پایگاه رویدادی کتابخانه الکترونیکی  پیام نور (pnueb) : داوطلبان در رشته های زبان و ادبیات فارسی، الهیات و معارف اسلامی، علوم اقتصادی، علوم تربیتی، حقوق، شیمی، فیزیک، زیست شناسی، ریاضی، آمار، مهندسی برق، مهندسی شیمی، مهندسی عمران، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مکانیک، مهندسی کشاوری( زراعت و ابداًح نباتات)، طراحی صنعتی به رقابت می پرداخانومد.

  نحوه انتخاب دانشجویان به این روش بوده هست که ۱۵ نفر نخست آزمون کارشناسی ارانجام گرفت در رشته های المپیاد بدون احتساب معدل در نظر گرفته انجام گرفته هست. در المپیاد غیر متمرکز از هر قطب دانشگاهی ( ۸ گانه ) یک تیم ۵ نفره در صورتی که دانشجویان ۶۰ درصد نمره نفر نخست آن قطب را دارا بودند به مرحله نهایی راه یافته اند.

در آزمون نهایی دانشجویان ۶۳ دانشگاه دولتی، ۳ واحد دانشگاه آزاد و ۵ واحد دانشگاه پیام نور شرکت دارند. فرآیند آزمون از ۸ صبح پنجشبه ۱۶ آقااد آغاز می شود و ساعت ۱۴ روز جمعه ۱۷ آقااد پایان می یابد. 

  پلن زمانی در چهارچوب پلن کلی متعاقبا به هشدار داوطلبان می رسد.

در رشته های ریاضی و آمار و شیمی پس از شرکت دانشجویان ذیربط و هستخراج نتایج یک تیم ۵ نفره از دانشجویان ایرانی با دانشجویان خارجی در تاریخ ۲۵ تا ۳۰ آقاادماه ۹۳ برابر ۱۶ تا ۲۱ آگوست ۲۰۱۴ به رقابت می پرداخانومد که این آزمون به زبان انگلیسی خواهد بود.

نتایج مرحله نهایی المپیاد علمی دانشجویی کشور نیمه منطقهیورماه از طریق سایت سازمان سنجش اعلام می شود.

امتیاز دهید

۰ رای

‘);
return false;
}
if (EW_this.comment && !EW_hasValue(EW_this.comment, “TEXT”)) {
$(‘#commentsrequest’).html(‘

.لطفا متن پیام را وارد كنيد

‘);
return false;
}
var formData = {
‘name’: $(‘input[name=name]’).val(),
’email’: $(‘input[name=email]’).val(),
‘comment’: $(‘textarea[name=comment]’).val(),
‘g-recaptcha-response’: $(‘textarea[name=g-recaptcha-response]’).val(),
‘section’: $(‘input[name=section]’).val(),
‘item_id’: $(‘input[name=item_id]’).val(),
‘cource_id’: $(‘input[name=cource_id]’).val(),
};
$(‘#commentsrequest’).html(‘

در حال ارسال هشدارات ، لطفا شکیبا باشید….

‘);
// process the form
$.ajax({
type: ‘POST’, // define the type of HTTP verb we want to use (POST for our form)
url: ‘http://www.pnueb.com/account/save_comment’, // the url where we want to POST
data: formData, // our data object
dataType: ‘json’, // what type of data do we expect back from the server
encode: true
})
.done(function (data) {
// log data to the console so we can see
console.log(data);
$(‘#commentsrequest’).html(” “);
// here we will handle errors and validation messages
if (!data.success) {
// handle errors for name —————
if (data.errors.name) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.name + ‘

‘); // add the actual error message under our input
$(‘input[name=name]’).focus();
}
// handle errors for email —————
if (data.errors.comment) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.comment + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}

if (data.errors.userCaptcha) {
/*$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘input[name=userCaptcha]’).focus();*/
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.userCaptcha + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}
} else {
// ALL GOOD! just show the success message!
EW_this.reset();
/*$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);*/
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.message + ‘

‘);
}
});
// stop the form from submitting the normal way and refreshing the page
//window.event.preventDefault();
return false;
}

ارسال نظر