وب کلیک

امکان انتخاب رشته‌های ارانجام گرفتپیام‌نور برای کلیه داوطلبان مجاز ب

۱۶ بهمن ۱۳۹۶

PNUEB

امکان انتخاب رشته‌های ارانجام گرفتپیام‌نور برای کلیه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته

درصورتی که مجاز به انتخاب رشته باشند می‌توانند نسبت به انتخاب کدرشته محل‌های مورد علاقه خود از دانشگاه پیام‌نور اقدام نمایند

به نقل پایگاه رویدادی کتابخانه الکترونیکی پیام نور(pnueb) : محمد محسن صدر مدیر کل روابط عمومی دانشگاه پیام نور  از امکان انتخاب رشته‌های کارشناسی ارانجام گرفت دانشگاه پیام‌نور برای کلیه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته رویداد داد.

با توجه به هماهنگی های ایجاد انجام گرفته و اعلام سازمان سنجش تعلیم کشور آن دسته از داوطلبان که در هنگام ثبت نام آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارانجام گرفتناپیوسته ۹۴،قبلا علاقه‌مندی خود را به شرکت در گزینش رشته های تحصیلی دانشگاه پیام‌نور اعلام ننموده‌اند، درصورتی که  مجاز به انتخاب رشته باشند می‌توانند نسبت به انتخاب کدرشته محل‌های مورد علاقه خود از دانشگاه پیام‌نور اقدام نمایند.

تاریخ انتخاب رشته:

داوطلبان گرامی می توانند جهت کسب هشدارات افزایش و  انتخاب رشته های مذکور از تاریخ ۲۸ لغایت ۳۱ اردیبهشت ماه  به سایت سازمان سنجش تعلیم کشور به نشانی www.sanjesh.org  مراجعه نمایند.

امتیاز دهید

۰ رای

‘);
return false;
}
if (EW_this.comment && !EW_hasValue(EW_this.comment, “TEXT”)) {
$(‘#commentsrequest’).html(‘

.لطفا متن پیام را وارد كنيد

‘);
return false;
}
var formData = {
‘name’: $(‘input[name=name]’).val(),
’email’: $(‘input[name=email]’).val(),
‘comment’: $(‘textarea[name=comment]’).val(),
‘g-recaptcha-response’: $(‘textarea[name=g-recaptcha-response]’).val(),
‘section’: $(‘input[name=section]’).val(),
‘item_id’: $(‘input[name=item_id]’).val(),
‘cource_id’: $(‘input[name=cource_id]’).val(),
};
$(‘#commentsrequest’).html(‘

در حال ارسال هشدارات ، لطفا شکیبا باشید….

‘);
// process the form
$.ajax({
type: ‘POST’, // define the type of HTTP verb we want to use (POST for our form)
url: ‘http://www.pnueb.com/account/save_comment’, // the url where we want to POST
data: formData, // our data object
dataType: ‘json’, // what type of data do we expect back from the server
encode: true
})
.done(function (data) {
// log data to the console so we can see
console.log(data);
$(‘#commentsrequest’).html(” “);
// here we will handle errors and validation messages
if (!data.success) {
// handle errors for name —————
if (data.errors.name) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.name + ‘

‘); // add the actual error message under our input
$(‘input[name=name]’).focus();
}
// handle errors for email —————
if (data.errors.comment) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.comment + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}

if (data.errors.userCaptcha) {
/*$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘input[name=userCaptcha]’).focus();*/
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.userCaptcha + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}
} else {
// ALL GOOD! just show the success message!
EW_this.reset();
/*$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);*/
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.message + ‘

‘);
}
});
// stop the form from submitting the normal way and refreshing the page
//window.event.preventDefault();
return false;
}

ارسال نظر