وب کلیک

تخت خوابی که شما را در برابر زلزله محفوظ می دارد

۲۵ بهمن ۱۳۹۶

این تخت خواب های فلزی هنگام زمین لرزه شما را می‌بلعند! در واقع با شروع زلزله، سنسورهای این تخت‌خواب حساس می‌شوند و تخت‌خواب شما را بلیعده و در صندوق آهنی خود جای می‌دهد. در زیر این صندوق وسایلی مانند آب، ماسک و دارو و … وجود دارد تا کمک از راه برسد.