وب کلیک

تعداد پروژه ساده با رله

۲۳ خرداد ۱۳۹۶

رله یک نوع کلید الکتریکی می باانجام گرفت که در مدار های الکتریکی کاربرد زیادی دارد. توی این مطلب تعداد تا مدار ساده رو بهتون معرفی میکنم که با رله میشه ساخت ؛

مرجع مهندسی الکترونیک