وب کلیک

تعیین محل آزمون و حیاتیان اضطراری پیام نور

۲۶ فروردین ۱۳۹۷

PNUEB

تعیین محل آزمون و حیاتیان اضطراری پیام نور

حیاتیان اضطراری و تعیین محل آزمون نیمسال دوم ۹۷-۹۶ دانشگاه پیام نور از روز نخست اردیبشهت ۹۷ آغاز و تا ۱۷ اردیبهشت ادامه دارد.

PnuebNews:

حیاتیان اضطراری و تعیین محل آزمون نیمسال دوم ۹۷-۹۶ دانشگاه پیام نور از روز نخست اردیبشهت ۹۷ آغاز و تا ۱۷ اردیبهشت ادامه دارد.

در ابتدا بهتر هست توضیح کوچکی در مورد تعیین محل آزمون و حیاتیان اضطراری در دانشگاه پیام نور ارائه دهیم:

حیاتیان اضطراری و تعیین محل آزمون در دانشگاه پیام نور به چه معنهست؟

دانشگاه پیام نور برای آسودهی دانشجویان امکانی را فراهم نموده هست تا آنها بتوانند منطقه و واحد دانشگاهی که می خواهند امتحانات پایان ترم را در آنجا بدهند، تعیین نمایند.

به این عمل که جدا از حیاتیان متایم یا دائم می باانجام گرفت، برای دانشجویان کارشناسی ارانجام گرفت (تعیین محل آزمون) و برای دانشجویان کارشناسی (حیاتیان اضطراری) نقل کرد می شود.

بدین ترتیب برای مثال اگر دانشگاه محل تحصیل دانشجو در منطقه دیگری جز محل سکونت اوست، می تواند درخوهست دهد تا امتحانات پایان ترم را در منطقه خود بدهد.

کافیست دانشجو در مهلت مقرر انجام گرفته توسط دانشگاه از طریق پورتال خود در سیستم گلستان و از راه زیر درخوهست خود را ثبت نماید.

تعلیم —> دانشجو —> درخوهست ها —> انتخاب محل آزمون

نکات حیاتی در مورد تعیین محل آزمون و حیاتیان اضطراری:

۱- دانشجويان بدهكار پس از ۲۴ ساعت از زمان پرداخت منطقهيه قادربه انتخاب محل آزمون خود مي باشند .

۲- در مراكز پایتخت جنوب ، پایتخت شمال، پایتخت غرب و پایتخت شرق دانشجو هر رشته صرفاً مجاز به انتخاب رشته های همنام خود در هريک از اين مراكز می باانجام گرفت. اما برای سایر واحدها محدودیت این چنینی وجود ندارد و دانشجو می تواند بدون داشتن رشته خود در آن واحد، درخوهست خود را ثبت نماید.

۳- دانشجويان برون مرزی مجاز به انتخاب محل آزمون نمی باشند

۴- دانشجویانی که در ابتدای ترم درخوهست حیاتیانی داده اند و با درخوهست آنها موافقت انجام گرفته و در واحدی دیگر مشغول به تحصیل بوده اند، امتحانات پایان ترم آنها نیز در همان مکان برگزار خواهد انجام گرفت. اما اگر دانشجو درخوهست حیاتیانی نداده و تنها مجوز حضور در کلاسهای واحد دانشگاهی دیگر را گرفته هست باید برای تعیین محل آزمون و حیاتیان اضطراری خود اقدام نماید.

۵- اگر دانشجویی برای تعیین محل آزمون و حیاتیان اضطراری درخوهستی ثبت نکند، امتحانات پایان ترم او در همان دانشگاه خودش برگزار می گردد و عملا تغییری در محل آزمون او رخ نخواهد داد.

 

 

امتیاز دهید

۰ رای

‘);
return false;
}
if (EW_this.comment && !EW_hasValue(EW_this.comment, “TEXT”)) {
$(‘#commentsrequest’).html(‘

.لطفا متن پیام را وارد كنيد

‘);
return false;
}
var formData = {
‘name’: $(‘input[name=name]’).val(),
’email’: $(‘input[name=email]’).val(),
‘comment’: $(‘textarea[name=comment]’).val(),
‘g-recaptcha-response’: $(‘textarea[name=g-recaptcha-response]’).val(),
‘section’: $(‘input[name=section]’).val(),
‘item_id’: $(‘input[name=item_id]’).val(),
‘cource_id’: $(‘input[name=cource_id]’).val(),
};
$(‘#commentsrequest’).html(‘

در حال ارسال هشدارات ، لطفا شکیبا باشید….

‘);
// process the form
$.ajax({
type: ‘POST’, // define the type of HTTP verb we want to use (POST for our form)
url: ‘http://www.pnueb.com/account/save_comment’, // the url where we want to POST
data: formData, // our data object
dataType: ‘json’, // what type of data do we expect back from the server
encode: true
})
.done(function (data) {
// log data to the console so we can see
console.log(data);
$(‘#commentsrequest’).html(” “);
// here we will handle errors and validation messages
if (!data.success) {
// handle errors for name —————
if (data.errors.name) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.name + ‘

‘); // add the actual error message under our input
$(‘input[name=name]’).focus();
}
// handle errors for email —————
if (data.errors.comment) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.comment + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}

if (data.errors.userCaptcha) {
/*$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘input[name=userCaptcha]’).focus();*/
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.userCaptcha + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}
} else {
// ALL GOOD! just show the success message!
EW_this.reset();
/*$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);*/
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.message + ‘

‘);
}
});
// stop the form from submitting the normal way and refreshing the page
//window.event.preventDefault();
return false;
}

ارسال نظر