وب کلیک

تمدید مهلت پذیرش بدون آزمون ارانجام گرفت ۹۳

۱ فروردین ۱۳۹۷

PNUEB

تمدید مهلت پذیرش بدون آزمون ارانجام گرفت 93

مهلت ثبت‌نام پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارانجام گرفت ۹۳ تا ۲۰ آقااد تمدید انجام گرفت

مهلت ثبت‌نام پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارانجام گرفت ۹۳ تا ۲۰ آقااد تمدید انجام گرفت

مهلت ثبت‌نام پذیرش بدون آزمون ورودی متقاضیان در مقطع کارشناسی‌ارانجام گرفت سال تحصیلی ۹۴ـ ۹۳ طبق ماده ۲ آیین نامه هستعدادهای درخشان تا ۲۰ آقاادماه تمدید انجام گرفت.

 

به نقل پایگاه رویدادی کتابخانه الکترونیکی  پیام نور (pnueb) :کلیه متقاضیان مشمول آیین نامه شماره ۲۲۳۵۴/و تا پایان روز دوشنبه ۲۰ آقاادماه ۹۳ فرصت دارند در این پذیرش ثبت نام کند. 

متقاضیان در صورت تمایل می‌توانند نسبت به ویرایش هشدارات ثبت‌نامی و انتخاب رشته خود اقدام کنند.

مراحل پذیرش با آزمون و بدون آزمون ورودی برگزیدگان جشنواره‌های معتبر علمی (از قبیل خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی و فارابی) واجد شرایط آیین‌نامه شماره ۲۲۳۵۴/و مورخ ۲ خرداد ۹۱ در سایت سازمان سنجش تعلیم کشور اعلام انجام گرفته هست.

واجدین شرایط برگزیدگان علمی هستعدادهای درخشان برای ورود به مقطع کارشناسی ارانجام گرفت ۹۳ باید ۱۷۸ هزار ریال هزینه ثبت نام را از طریق اینترنتی و سایت سازمان سنجش واریز کنند.

 

امتیاز دهید

۰ رای

‘);
return false;
}
if (EW_this.comment && !EW_hasValue(EW_this.comment, “TEXT”)) {
$(‘#commentsrequest’).html(‘

.لطفا متن پیام را وارد كنيد

‘);
return false;
}
var formData = {
‘name’: $(‘input[name=name]’).val(),
’email’: $(‘input[name=email]’).val(),
‘comment’: $(‘textarea[name=comment]’).val(),
‘g-recaptcha-response’: $(‘textarea[name=g-recaptcha-response]’).val(),
‘section’: $(‘input[name=section]’).val(),
‘item_id’: $(‘input[name=item_id]’).val(),
‘cource_id’: $(‘input[name=cource_id]’).val(),
};
$(‘#commentsrequest’).html(‘

در حال ارسال هشدارات ، لطفا شکیبا باشید….

‘);
// process the form
$.ajax({
type: ‘POST’, // define the type of HTTP verb we want to use (POST for our form)
url: ‘http://www.pnueb.com/account/save_comment’, // the url where we want to POST
data: formData, // our data object
dataType: ‘json’, // what type of data do we expect back from the server
encode: true
})
.done(function (data) {
// log data to the console so we can see
console.log(data);
$(‘#commentsrequest’).html(” “);
// here we will handle errors and validation messages
if (!data.success) {
// handle errors for name —————
if (data.errors.name) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.name + ‘

‘); // add the actual error message under our input
$(‘input[name=name]’).focus();
}
// handle errors for email —————
if (data.errors.comment) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.comment + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}

if (data.errors.userCaptcha) {
/*$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘input[name=userCaptcha]’).focus();*/
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.userCaptcha + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}
} else {
// ALL GOOD! just show the success message!
EW_this.reset();
/*$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);*/
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.message + ‘

‘);
}
});
// stop the form from submitting the normal way and refreshing the page
//window.event.preventDefault();
return false;
}

ارسال نظر