وب کلیک

جدول منطقهیه کارشناسی ورودی مهر ماه ۹۳ پیام نور

۲۲ اسفند ۱۳۹۶

PNUEB

جدول منطقهیه کارشناسی ورودی مهر ماه ۹۳ پیام نور

دانشگاه پیام نور با توجه پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی سازمان سنجش منطقهیه دوره کارشناسی دانشگاه پیام نور را اعلام کـــرده هست .

به نقل پایگاه رویدادی کتابخانه الکترونیکی  پیام نور (pnueb) :دانشگاه پیام نور با توجه پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی سازمان سنجش منطقهیه دوره کارشناسی دانشگاه پیام نور را اعلام کـــرده هست .

در این هشداریه منطقهیه تعلیمی نیمه حضوری دانشجویان ورودی مهر ۹۳ دانشگاه پیام نور برای مراکز و واحد های مستقر در منطقههای نواحی ۱ ، ۲، ۳، ۴ و ۵ را جدول زیر منتشر کـــرده هست.

 

توجه : منطقهیه متغیر هر واحد درسی عملی که به صورت نیمه حضوری برای هر رشته عادی و تعداد بخشی ارائه می شود مطابق جدنخست ذکر انجام گرفته می باانجام گرفت .

تذکر : منطقهیه دروسی که از سوی دانشگاه به صورت خودخوان توسط دانشگاه ارائه شود برابر ۵۰% کلاس های نیمه حضوری هست.

 

منطقهیه دروس عملی به ازای هر واحد (به ریال)

منطقهیه دروس نظری به ازای هر واحد (به ریال)

منطقهیه ثابت

(به ریال)

نواحی

گروه

آزمایشی و نواحی

پایان نامه

عملی پر هزینه

عملی کم هزینه

دروس اصلی و اختصاصی

دروس پایه نظری

دروس عمومی

۱۲۷۶۵۰۰

۵۰۹۴۵۰

۳۸۱۸۰۰

۱۶۵۶۰۰

۱۵۲۹۵۰

۱۲۷۶۵۰

۱۱۰۴۰۰۰

۱ و ۲

علوم انسانی

۱۲۷۶۵۰۰

۵۰۹۴۵۰

۳۸۱۸۰۰

۱۵۲۹۵۰

۱۴۰۳۰۰

۱۱۵۰۰۰

۸۸۵۵۰۰

۳ ،۴ و ۵

۱۲۷۶۵۰۰

۷۶۳۶۰۰

۵۰۹۴۵۰

۱۷۸۲۵۰

۱۶۵۶۰۰

۱۲۷۶۵۰

۱۱۰۴۰۰۰

۱ و ۲

علوم پایه

۱۲۷۶۵۰۰

۷۶۳۶۰۰

۵۰۹۴۵۰

۱۵۹۸۵۰

۱۵۲۹۰۰

۱۱۵۰۰۰

۸۸۵۵۰۰

۳ ،۴ و ۵

۱۲۷۶۵۰۰

۷۶۳۶۰۰

۵۰۹۴۵۰

۱۹۰۹۰۰

۱۷۲۵۰۰

۱۲۷۶۵۰

۱۱۰۴۰۰۰

۱ و ۲

فنی و مهندسی ، کشاورزی ، هنر و معماری

۱۲۷۶۵۰۰

۷۶۳۶۰۰

۵۰۹۴۵۰

۱۶۵۶۰۰

۱۵۷۵۵۰

۱۱۵۰۰۰

۸۸۵۵۰۰

۳ ،۴ و ۵

 

امتیاز دهید

۰ رای

‘);
return false;
}
if (EW_this.comment && !EW_hasValue(EW_this.comment, “TEXT”)) {
$(‘#commentsrequest’).html(‘

.لطفا متن پیام را وارد كنيد

‘);
return false;
}
var formData = {
‘name’: $(‘input[name=name]’).val(),
’email’: $(‘input[name=email]’).val(),
‘comment’: $(‘textarea[name=comment]’).val(),
‘g-recaptcha-response’: $(‘textarea[name=g-recaptcha-response]’).val(),
‘section’: $(‘input[name=section]’).val(),
‘item_id’: $(‘input[name=item_id]’).val(),
‘cource_id’: $(‘input[name=cource_id]’).val(),
};
$(‘#commentsrequest’).html(‘

در حال ارسال هشدارات ، لطفا شکیبا باشید….

‘);
// process the form
$.ajax({
type: ‘POST’, // define the type of HTTP verb we want to use (POST for our form)
url: ‘http://www.pnueb.com/account/save_comment’, // the url where we want to POST
data: formData, // our data object
dataType: ‘json’, // what type of data do we expect back from the server
encode: true
})
.done(function (data) {
// log data to the console so we can see
console.log(data);
$(‘#commentsrequest’).html(” “);
// here we will handle errors and validation messages
if (!data.success) {
// handle errors for name —————
if (data.errors.name) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.name + ‘

‘); // add the actual error message under our input
$(‘input[name=name]’).focus();
}
// handle errors for email —————
if (data.errors.comment) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.comment + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}

if (data.errors.userCaptcha) {
/*$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘input[name=userCaptcha]’).focus();*/
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.userCaptcha + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}
} else {
// ALL GOOD! just show the success message!
EW_this.reset();
/*$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);*/
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.message + ‘

‘);
}
});
// stop the form from submitting the normal way and refreshing the page
//window.event.preventDefault();
return false;
}

ارسال نظر