وب کلیک

جزییات توزیع کارت آزمون دکتری

۲۵ بهمن ۱۳۹۶

این آزمون برای پذیرش دانشجو در ۲۵۰ کد رشته امتحانی، ۷ گروه آزمایشی، ۵۱ منطقهستان، ۱۰۲ حوزه امتحانی در صبح روز جمعه ۱۵ اسفندماه برگزار می‌شود

به گزارش پایگاه رویدادی کتابخانه الکترونیکی پیام نور(pnueb) :  آزمون ورودي دوره دكتري (ph.D) سال ۱۳۹۴ صبح روز جمعه مورخ ۹۳/۱۲/۱۵ در ۵۳ منطقهستان و مراكز هستانهاي مختلف كشور برگزار مي‌شود. فرآيند برگزاري آزمون از ساعت ۸:۰۰ صبح آغاز و درهاي ورود به جلسه امتحان رأس ساعت ۷:۳۰ (هفت وسي دقيقه صبح) بسته خواهد انجام گرفت، لذا كليه داوطلبان مي‌بايست قبل از بسته انجام گرفتن درهاي ورودي در محل حوزه امتحاني خود حاضر باشند.

لينك مربوط به پرينت كارت شركت در آزمون و برگ راهنماي آزمون از روز سه‌‌شنبه مورخ ۹۳/۱۲/۱۲ بر روي سازمان سنجش‌ تعلیم به نشاني www.sanjesh.org قرار مي‌گيرد و متقاضيان مي‌توانند با وارد كردن هشدارات شناسنامه‌اي (نام‌خانوادگي و نام، كد ملي، تاريخ تولد) و يا هشدارات ثبت‌نامي (شماره پرونده و كد پيگيري يا شماره پرونده و سريال ثبت نام ) خود نسبت به مشاهده و تهيه پرينت كارت شركت در آزمون اقدام نمايند.

هر داوطلب باید پس از دریافت پرینت کارت نسبت به هشدارات مندرج در کارت بررسی لازم را انجام دهد تا در صورتی که مغایرتی در بندهای ۱ تا ۶ و ۹ تا ۱۸ مشاهده نمودند برای ابداًح موارد مذکور تا ۱۵ اسفند منحصرا به سایت سازمان سنجش مراجعه نموده و با ورود به قسمت ویرایش هشدارات نسبت به ابداًح موارد اقدام نمایند.

چنانچه داوطلبان نسبت به بندهای ۳ و ۷ (جنسیت و معلولیت) مغایرتی مشاهده نمودند لازم هست در تاریخ چهارشنبه ۱۳ یا پنجشنبه ۱۴ اسفندماه به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه ذی‌ربط مراجعه و موضوع را پیگیری نمایند تا مشکل برطرف شود. درخصوص بندهای ۱۲ و ۲۱ (نام رشته امتحانی و محل برگزاری آزمون) هیچ‌گونه تقاضایی پذیرش نمی‌شود.

 

نقص مربوط به تصویرش کارت : چنانچه کارت ورود به جلسه فاقد تصویرش باانجام گرفت یا تصویرش روی کارت دچار اشکالاتی از جمله عدم مهر روی کارت، تار بودن تصویرش و… باانجام گرفت، داوطلب ضروری هست در تاریخ ۱۳ و ۱۴ اسفندماه ضمن همراه داشتن دو قطعه تصویرش و کارت ملی یا شناسنامه تصویرش‌دار به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه ذی‌ربط مراجعه و موضوع را پیگیری نمایند.

این آزمون برای پذیرش دانشجو در ۲۵۰ کد رشته امتحانی، ۷ گروه آزمایشی، ۵۱ منطقهستان، ۱۰۲ حوزه امتحانی در صبح روز جمعه ۱۵ اسفندماه برگزار می‌شود.

 

مقررات حضور در حوزه امتحانی :

هر داوطلب باید برای حضور در جلسه امتحانی، پرینت کارت شرکت در آزمون و اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه تصویرش‌دار را ارائه نماید و همچنین از آوردن وسایل اضافی شامل هرگونه وسیله ارتباطی، الکترونیکی و محاسباتی از قبیل موبایل، پیجر، ماشین‌حساب، کیف و ساک دستی، جزوه و… اکیدا خودداری نمایند. بدیهی هست به همراه داشتن هر کدام از موارد مذکور به عنوان تخلف تلقی انجام گرفته و با فرد به عنوان یک متخلف برخورد می‌شود.

قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمون هاي سراسري

ماده ۵- تخلفات و جرايم در اين قانون مشتمل بر موارد زير هست:

الف- ارتكاب هرگونه عملي كه موجب بي‌نظمي در برگزاري آزمون گردد يا همراه داشتن هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاه هاي حافظه‌دار.

ب- ارتكاب هرگونه عمل خلاف مقررات كه آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار سازد از قبيل:

۱- ارائه مدرك يا گواهي مجعول يا تصوير گواهي مجعول براي شركت در آزمون.

۲- تباني با داوطلبان يا افراد خارج از حوزه امتحاني يا دست‌اندركاران آزمون از قبيل عوامل اجرايي و طراحان سئوال براي تخلف در آزمون.

۳- ثبت‌نام در آزمون با هويت مجعول يا شركت در جلسه آزمون به جاي داوطلب اصلي.

ج- هستفاده از هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاه هاي حافظه‌دار.

د- كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون براي پاسخ به سئوالات.

ه‍- دسترسي غيرمجاز به هشدارات مربوط به داوطلبان يا هستفاده غير مجاز از آنها.

و- هرگونه تغيير غيرمجاز سئوالات، اوراق و پانقل کردامه‌هاي داوطلبان يا ساير مدارك و دفاتر مربوط به آزمون.

ز- افشاي سئوالات آزمون يا تلاش در جهت دستيابي و افشاي آن يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون به هر نحو.

ح- خريد يا فروش سئوالات آزمون يا پاسخ آنها يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون اعم از اينكه سئوالات يا پاسخ آنها واقعي يا غيرواقعي باانجام گرفت.

ماده ۶- هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات، صلاحيت صدور حكم به مجازات هاي زير را درباره متخلفان دارند:

الف- در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۵): اخطار كتبي با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذي ربط يا محروميت از گزينش در آزمون همان سال.

ب- در مورد مشمولان بند (ب) يا بند (ج) ماده (۵): محروميت از گزينش علمي در آزمون همان سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محروميت از شركت در آزمون از يك تا ده سال بعد.

تبصره- آراي هيأت‌هاي بدوي جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۶) اين قانون قابل تجديد نظر خواهي در هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مي‌باانجام گرفت.

ماده ۷- در مورد مشمولان بندهاي (د)، (هـ)، (و) (ز) و (ح) ماده (۵) هيأت‌هاي رسيدگي متهم را براي رسيدگي و اعمال جزاي نقدي از ده ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ريا ل تا يك ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ريال يا حبس از يك تا پنج سال يا هر دو مجازات به محاكم دادگستري معرفي مي‌نمايند.

ماده ۸ – ارتكاب هر يك از اعمال موضوع ماده (۵) چنانچه در قالب عضويت در يك گروه يا شبكه باانجام گرفت، موجب تانجام گرفتيد مجازات مي‌شود و تشكيل دهنده و سركرده گروه يا شبكه به حداكثر مجازات محكوم مي‌گردد. مجازات هر يك از اعضاء كه در ارتكاب تخلفات و جرايم فوق دخالتي نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذكر انجام گرفته براي مرتكب مي‌باانجام گرفت.

ماده ۹- رسيدگي در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسيدگي برابر ساير قوانين جزايي يا رسيدگي در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأت‌هاي انتظامي اعضاي هيأت علمي يا كميته‌هاي انضباطي دانشجويان نيست و مرتكب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (۶) و (۷) اين قانون به مجازات مقرر در ساير قوانين و مقررات محكوم مي‌گردد.

ماده ۱۰- در صورت محكوميت قطعي فردي به يكي از مجازات هاي مندرج در اين قانون، به هستثناي مجازات مندرج در بند (الف) ماده (۶)، هيات رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها، قبولي وي در آزمون را ابطال مي‌نمايد. در اين صورت مؤسسه تعلیمي مربوط از صدور و اعطاي هرگونه گواهي يا مدرك به وي خودداري خواهد نمود، و چنانچه گواهي فارغ‌التحصيلي به وي اعطاء انجام گرفته باانجام گرفت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و تعلیم پزشكي يا وزارت تعلیم و پرورش يا دانشگاه آزاد اسلامي ملزم به ابطال آن گواهي هستند.

ماده ۱۱- چنانچه با بررسي‌هاي فني و علمي، بين نمرات و رتبه اكتسابي داوطلبي و سوابق تحصيلي وي مغايرت هاي غيرمتعارف مشهود و اساسي از قبيل عدم تطابق معدل ديپلم و دوره پيش‌دانشگاهي با رتبه و نمره اكتسابي در آزمون وجود داشته باانجام گرفت، با تأييد هيأت‌هاي بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در يك يا تعداد درس عمومي و اختصاصي امتحان مجدد به عمل مي‌آيد. تعيين وضعيت نهايي آزمون اين داوطلب، بر اساس نتايج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هيأت بدوي هست.

ماده ۱۲- هر مؤسسه يا تعلیمگاه علمي و تعلیمي كه براي افزايش آمادگي داوطلبان شركت در آزمون‌هاي مورد بحث اين قانون فعاليت مي‌كند، چنانچه در تخلفات ماده (۵) مشاركت داشته باانجام گرفت، مجوز تأسيس آن لغو مي‌شود و مديران مسؤول آنها، علاوه بر محروميت دائمي از تأسيس و اداره اين گونه مراكز، به مجازات‌هاي پيش‌بيني انجام گرفته در اين قانون و ساير قوانين محكوم مي‌شوند، و چنانچه مؤسسه يا تعلیمگاه فاقد مجوز باانجام گرفت، مجازات مديران مسؤول آنها حداكثر مجازات مندرج در ماده (۶) هست.

تبصره- در مورد تعلیمگاه هايي كه فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانوني ذي ربط مدعي‌العلوم نيز مي‌تواند رأساً نسبت به اعلام جرم و پيگيري تخلفات آنان اقدام نمايد.

 در خاتمه اضافه مي‌نمايد كه داوطلبان درصورت لزوم مي‌توانند سئوال يا سئوالات خود را در اين خصوص از اين تاريخ لغايت روز پنج شنبه ۱۴/۱۲/۹۳ همه روزه و در ساعات اداري با شماره ‌تلفنهاي‌ ۹۹-۸۸۹۲۳۵۹۵ يا بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش تعلیم كشور در ميان بگذارند. 

 

 

 جدول شماره ۱- منطقهستان محل برگزاري آزمون ورودي دكتري «Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال‌ ۱۳۹۴ براساس هستان محل اقامت داوطلبان

 

نام هستان

منطقهستان محل

 برگزاري آزمون

منطقهستان محل اقامت

آذربايجان شرقي

تبريز

داوطلباني كه محل اقامت آنان يكي از منطقهستانهاي آذرمنطقه(۱۱)، اسکو(۱۳)، اهر(۱۴)، بستان آباد(۱۵)، تبریز(۱۷)، خداآفرین (۳۰)، سراب(۲۰)، کلیبر(۲۳)، ورزقان(۱۲)، میانه(۲۷) و هریس (۲۸) هستان آذربايجان شرقی می باشند.

مرند

داوطلباني كه محل اقامت آنان يكي از منطقهستانهاي جلفا(۱۸)، شبستر(۲۱) و مرند (۲۵) هستان آذربايجان شرقی می باشند.

مراغه

داوطلباني كه محل اقامت آنان يكي از منطقهستانهاي مراغه(۲۴)، بناب(۱۶)، چاراویماق (۱۹)، عجب شير (۲۲)، ملكان(۲۶) و هشترود(۲۹) هستان آذربايجان شرقي مي باشند.

آذربايجان غربي

اروميه

داوطلباني كه محل اقامت آنان يكي از منطقهستانهاي ارومیه (۱۱) و اشنویه(۱۲) هستان آذربایجان غربی می باشند.

خوی

داوطلباني كه محل اقامت آنان يكي از منطقهستانهاي خوی(۱۷)، چابپاره(۲۶)، سلماس(۱۹)ماکو (۲۱)، چالدران(۱۶)، پلدشت(۲۵) و شوط(۲۷) هستان آذربایجان غربی می باشند.

میاندوآب

داوطلباني كه محل اقامت آنان يكي از منطقهستانهاي پیرانمنطقه (۱۴)، مهاباد (۲۲)، سردشت (۱۸)، میاندوآب (۲۳)، بوکان (۱۳)، نقده (۲۴)، شاهین دژ (۲۰) و تکاب (۱۵) هستان آذربایجان غربی می باشند.

اردبيل

اردبيل

کلیه داوطلبان هستان اردبيل‌

اصفهان

اصفهان

داوطلباني كه محل اقامت آنان يكي از منطقهستانهاي اصفهان(۱۳)، شاهین منطقه و میمه(۱۴)، تیران و کرون(۱۵)، چادگان(۱۶)، خوانسار(۱۸)، فریدن(۲۲)، برخوار(۳۲)خمینی منطقه(۱۷)، خور و بیابانک(۳۳)، دهاقان(۲۱)، سمیرم(۱۹)، منطقهرضا(۲۰)، فلاورجان(۲۴)، فریدونمنطقه (۲۳)، لنجان(۲۷)، مبارکه (۲۸)، نائین (۲۹)، گلپایگان(۲۶)، نجف آباد(۳۰) و بوئین میاندشت(۳۴) هستان اصفهان می باشند.

كاشان

داوطلباني كه محل اقامت آنان يكي از منطقهستانهاي كاشان(۲۵)، آران و بيدگل(۱۱)، نطنز (۳۱) و اردستان(۱۲) هستان اصفهان مي‌باشند.

ايلام

ايلام‌

کلیه داوطلبان هستان ايلام‌

بومنطقه

بومنطقه

کلیه داوطلبان هستان بومنطقه‌

پایتخت

پایتخت

داوطلباني كه محل اقامت آنان يكي از منطقهستانهاي اسلاممنطقه (۱۱)، رباط کریم(۱۵)، منطقهیار(۱۹)، قدس(۲۴)، بهارستان (۲۶)پردیس(۲۸)، پایتخت(۱۳)، دماوند(۱۴)، ملارد(۲۵)، شمیرانات (۱۸) و فیروزکوه(۲۰) هستان پایتخت می باشند.

ری

داوطلباني كه محل اقامت آنان يكي از منطقهستانهاي پیشوا (۲۷)، ری (۱۶)، ورامین (۲۳)، پاکدشت (۱۲) و قرچک(۲۹) هستان پایتخت می باشند.

چهارمحال وبختياري

منطقه كرد

کلیه داوطلبان هستان چهار محال‌ و بختياري‌

خراسان جنوبي

بيرجند

کلیه داوطلبان هستان خراسان خراسان جنوبي هست.

خراسان رضوي

مشهد

داوطلباني كه محل اقامت آنان يكي از منطقهستانهاي بینالود (۳۱)، چناران (۱۶)، درگز (۱۹)، سرخس (۲۲)، فریمان (۲۳)، فیروزه (۳۲)، قوچان (۲۴)، کلات (۲۶)، مشهد (۲۸) و نیشابور(۲۹) از هستان خراسان رضوی می باشند.

تربت حيدريه

داوطلباني كه محل اقامت آنان يكي از منطقهستانهاي تربت حیدریه (۱۵)، تایباد (۱۲)، گناباد (۲۷)، مه ولات(۱۴)، زاوه (۳۵)، کاشمر(۲۵)، بردسکن(۱۱)، خواف(۱۸)، تربت جام(۱۳)، خلیل آباد(۱۷)، رشتخوار(۲۰)، باخزر (۳۶) و بجستان (۳۰) هستان خراسان رضوی می باشند

سبزوار

داوطلباني كه محل اقامت آنان يكي از منطقهستانهاي سبزوار(۲۱)، جغتای(۳۳)، جوین (۳۴)، خوشاب (۳۷) و داورخانوم (۳۸) از هستان خراسان رضوي می باانجام گرفت.

خراسان شمالي

بجنورد

کلیه داوطلبان هستان خراسان شمالي

خوزستان

اهواز

داوطلباني كه محل اقامت آنان يكي از منطقهستانهاي آبادان (۱۱)، خرممنطقه(۱۹)، آغاجاری(۳۵)، امیدیه(۱۲)، اندیکا(۳۱)، اهواز(۱۴)، ایذه(۱۵)، باغ ملک(۱۶)، باوی(۳۴)، بندر ماهمنطقه(۱۷)، بهبهان(۱۸)، حمیدیه(۳۶)، دشت آزادگان(۲۱)، رامشیر(۲۳)، رامهرمز(۲۲)، شادگان(۲۴)، شوشتر(۲۶)، کارون(۳۷)، لالی(۲۹)، مسجدسلیمان(۲۸)، هفتگل(۳۲)، هندیجان (۳۰) و هویزه (۳۳) از هستان خوزستان می باشند.

دزفول

داوطلباني كه محل اقامت آنان يكي از منطقهستانهاي دزفول‌(۲۰)، انديشمك (۱۳)، شوش(۲۵) وگتوند(۲۷) هستان خوزستان مي باشند.

خانومجان

خانومجان

کلیه داوطلبان هستان خانومجان‌

سمنان

سمنان

داوطلباني كه محل اقامت آنان يكي از منطقهستانهاي آرادان(۱۶)، سمنان(۱۲)، گرمسار(۱۴) و مهدی منطقه (۱۵) از هستان سمنان می باشند.

شاهرود

‌داوطلباني‌كه منطقهستان ‌محل‌اقامت آنان يكي از منطقهستانهاي شاهرود (۱۳)، دامغان(۱۱) و میامی(۱۷) هستان سمنان هست.

سيستان و بلوچستان

زاهدان

داوطلباني كه محل اقامت آنان يكي از منطقهستانهاي خاش(۱۴)، زاهدان(۱۷) و میرجاوه(۲۷) از هستان سیستان و بلوچستان می باشند.

ايرانمنطقه

داوطلباني كه محل اقامت آنان منطقهستانهاي ايرانمنطقه(۱۱)، سرباز(۱۸)، سراوان(۱۹)، دلگان(۲۱)، مهرستان(۲۲)، فنوج (۲۵) و سیب سوران(۲۳) از هستان سیستان و بلوچستان می باشند

زابل

داوطلباني كه محل اقامت آنان منطقهستان زابل(۱۵)، زهک(۱۶)، نیمروز(۲۸)، هیرمند (۲۴) و هامون (۲۹) هستان سيستان و بلوچستان هست

چا‌بهار

داوطلباني كه محل اقامت آنان يكي از منطقهستانهاي چا‌بهار(۱۲)، کنارک(۱۳)، نيك منطقه (۲۰) و قصرقند(۲۶) هستان سيستان وبلوچستان مي‌باشند.

فارس

شيراز

داوطلباني كه محل اقامت آنان يكي از منطقهستانهايآباده(۱۱)، ارسنجان(۱۲)، اقلید(۱۴)، بوانات(۱۵)، پاسارگاد(۳۱)، خرامه(۳۸)، جهرم (۱۶)، خرم بید(۱۷)، کازرون(۲۶)، خنج(۲۸)، رستم(۳۵)، سپیدان(۲۰)، سروستان(۳۶)، شیراز(۲۱)، فراشبند(۲۲)، فیروزآباد(۲۴)، قیر وکارزین(۲۵)، کوار(۳۹)، گراش(۳۷)، لارستان (۲۷)، لاآقا (۲۹)، مرودشت(۳۰)، ممسنی (۳۲) و مهر(۳۳) هستان فارس می باشند.

فسا

داوطلباني كه محل اقامت آنان یکی از منطقهستانهای هستهبان(۱۳)،داراب(۱۸)، فسا (۲۳)، زرین دشت(۱۹) و نی‌ریز(۳۴) هستان فارس می‌باشند.

قزوين

قزوين

کلیه داوطلبان هستان قزوين‌

قم

قم‌

کلیه داوطلبان هستان قم‌

كردستان

سنندج

کلیه داوطلبان هستان كردستان‌

كرمان

كرمان

داوطلباني كه محل اقامت آنان یکی از منطقهستانهای ارزوئیه(۳۱)، بافت(۱۱)، بردسیر(۱۲)، بم(۱۳)، رابر(۲۹)، راور(۱۵)، ریگان(۲۷)، زرند(۱۷)، فهرج(۳۰)، کرمان(۲۲)، کوهبنان (۱۸) و نرماشیر(۳۳) هستان کرمان می باشند.

جیرفت

داوطلباني كه محل اقامت آنان یکی از منطقهستانهای عنبرآباد(۲۱)، جیرفت (۱۴)، فاریاب(۳۲)، کهنوج(۲۳)، منوجان(۲۶)، قله گنج (۲۵) و رودبارجنوب(۲۴) هستان کرمان می باشند.

رفسنجان

داوطلباني كه محل اقامت آنان يكي از منطقهستانهاي رفسنجان(۱۶)، منطقهبابك (۲۰)، سيرجان(۱۹) و انار(۲۸) هستان كرمان مي‌باشند.

كرمانشاه

كرمانشاه

کلیه داوطلبان هستان كرمانشاه

 

 

 

 

 

ادامه جدول شماره ۱- منطقهستان محل برگزاري آزمون ورودي دكتري «Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال‌ ۱۳۹۴ براساس هستان محل اقامت داوطلبان

 

نام هستان

منطقهستان محل

 برگزاري آزمون

منطقهستان محل اقامت

كهكيلويه و بويراحمد

بويراحمد(ياسوج‌)

کلیه داوطلبان هستان كهكيلويه و بويراحمد

گلستان

گرگان

داوطلباني كه محل اقامت آنان یکی از منطقهستانهای آق قلا(۱۲)، بندرگز(۱۳)، ترکمن(۱۴)، علی آباد(۱۶)، کـــردکوی(۱۷)، گرگان (۱۹) و گمیشان(۲۳) هستان گلستان می باشند.

گنبد کاووس

داوطلباني كه محل اقامت آنان یکی از منطقهستانهای کلاله(۱۸) مراوه تپه(۲۲) گالیکش(۲۴) مینودشت(۲۱) آزادمنطقه(۱۱)رامیان (۱۵) و گنبد کاووس(۲۰) هستان گلستان می باشند.

گيلان

رشت

کلیه داوطلبان هستان گیلان

لرستان

خرم‌آباد

داوطلباني كه محل اقامت آنان یکی از منطقهستانهای پلدختر(۱۴)، خرم آباد(۱۵)، دلفان(۱۶)، دوره (۲۰)، رومشکان(۲۱)، سلسله (۱۸) و کوهدشت(۱۹) هستان لرستان می باشند.

بروجرد

داوطلباني كه محل اقامت آنان يكي از منطقهستانهاي بروجرد(۱۳)، اليگودرز (۱۲)، اخانوما (۱۱) و دورود(۱۷) هستان لرستان مي باشند.

ماخانومدران

ساري

كليه داوطلباني كه محل اقامت آنان يكي از منطقهستانهاي ساري (۲۰)، بهمنطقه(۱۴)، نكا(۲۴)، گلوگاه (۱۵)، جويبار(۱۷) و مياندرود (۲۹) هستان ماخانومدران مي باانجام گرفت.

بابل(برادران)

‌ماخانومدران‌(داوطلبان آقا بجز منطقهستانهاي حوزه امتحاني ساري (۲۰)، چالوس(۱۸))

بابلسر (خواهران)

‌ماخانومدران‌(داوطلبان خانوم بجز منطقهستانهاي حوزه امتحاني ساري (۲۰) و چالوس(۱۸))

چالوس

داوطلباني كه محل اقامت آنان یکی از منطقهستانهای تنکابن(۱۶)، نومنطقه(۲۶)، عباس آباد(۲۸)، رامسر(۱۹)، نور (۲۵)، چالوس(۱۸) و كلاردشت(۳۲) از هستان ماخانومدران می باشند.

مركزي

اراك

کلیه داوطلبان هستان مركزي

هرمزگان

بندرعباس

کلیه داوطلبان هستان هرمزگان‌

همدان

‌همدان

داوطلباني كه محل اقامت آنان یکی از منطقهستانهای اسد آباد(۱۱)، بهار(۱۲)، رخانوم(۱۴)، فامنین(۱۹)، کبودرموزیک (۱۵) و همدان(۱۸) از هستان همدان می باشند.

ملاير

داوطلباني كه محل اقامت آنان يكي از منطقهستانهاي ملاير(۱۶)، نهاوند (۱۷) و تويسركان(۱۳) هستان همدان مي باشند.

يزد

يزد

کلیه داوطلبان هستان يزد.

البرز

كرج

کلیه داوطلبان هستان البرز

 

 

 

 

 

جدول شماره ۲ – نام و آدرس محل رفع نقص كارت شركت در آزمون ورودي دكتري «Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال‌ ۱۳۹۴ براساس هستان محل اقامت داوطلبان

 

نام هستان

نام منطقهستان

محل رفع نقص كارت

نشاني باجه‌هاي رفع نقص

آذربايجان شرقي

تبريز

دانشگاه تبريز

تبريز: بلوار ۲۹ بهمن، دانشگاه تبريز، مديريت امور تعلیمي

مراغه

دانشگاه مراغه

مراغه: اتوبان امير كبير، ميدان مادر، منطقهك گلمنطقه، دانشگاه مراغه

مرند

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرند

مرند: ميدان دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرند.

آذربايجان غربي

اروميه

دانشگاه اروميه

اروميه: خيابان شهيد بهشتي، دانشگاه اروميه، ستاد مركزي پرديس دانشگاهي

خوی

دانشگاه آزاد اسلامي خوي

خوي: بلوارولايت فقيه، دانشگاه آزاداسلامي واحدخوي، ساختمان اداري

مياندوآب

مركزتعلیمعاليشهيدباكريمياندوآب

مياندوآب: ميدان آيت الله وحيدي، كيلومتر۳ جاده حسن كندي، مركز تعلیم عالي شهيد باكري

اردبيل

اردبيل

دانشگاه محقق اردبيلي

اردبيل: خيابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبيلي، ساختمان اداره كل امور تعلیمي

اصفهان

‌ اصفهان

دانشگاه اصفهان

اصفهان: ميدان آزادي، خيابان دانشگاه، دانشگاه اصفهان، ساختمان معاونت تعلیمي

كاشان

دانشگاه كاشان

كاشان: كيلومتر شش بلوار قطب راوندي، دانشگاه كاشان

ايلام

‌ ايلام‌

دانشگاه ايلام

ايلام: خيابان پژوهش، دانشگاه ايلام، سازمان مركزي، تحصيلات تكميلي

بومنطقه

‌ بومنطقه

دانشگاه خليج فارس بومنطقه

بومنطقه: خيابان شهيد ماهيني، دانشگاه خليج فارس بومنطقه

پایتخت

پایتخت

حوزه خواهران: دانشگاه خوارزمي پایتخت

پایتخت: خيابان انقلاب، دروازه دولت ،خيابان شهيد مفتح، دانشگاه خوارزمي پرديس پایتخت

حوزه برادران: دانشگاه علم وصنعت

پایتخت: ميدان رسالت، خيابان هنگام، خيابان دانشگاه، دانشگاه علم وصنعت ايران

ری

دانشگاه آزاد اسلامي منطقه ري

پایتخت: بزرگراه خليج فارس، روبروي حرم مطهرحضرت امام خميني (ره)، مجتمع دانشگاهي يادگار امام (ره)

چهارمحال و بختياري

منطقه كرد

دانشگاه منطقهكرد

منطقهكرد: بلواررهبر، دانشگاه منطقهكرد، معاونت تعلیمي

خراسان جنوبي

بيرجند

دانشگاه بيرجند

بيرجند: ميدان شهیدان، خيابان دانشگاه، دانشكده هنر

خراسان رضوي

مشهد

دانشگاه فردوسي مشهد

مشهد: بلوار وكيل آباد، روبروي پارك ملت، درب شمالي دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم اداري و اقتصادي

تربت حیدریه

دانشگاه تربت حيدريه

تربت حيدريه: (كيلومتر ۷ جاده تربت حيدريه – مشهد )، بعد از پل هوايي عابرپياده، دانشگاه تربت حيدريه

سبزوار

دانشگاه حكيم سبزواري

سبزوار: توحيدمنطقه، پرديس دانشگاه حكيم سبزواري، طبقه همكف، دانشكده علوم پايه

خراسان شمالي

بجنورد

دانشگاه بجنورد

بجنورد: (كيلومتر ۴ جاده اسفراين)، دانشگاه بجنورد

خوزستان

اهواز

دانشگاه شهيدچمران اهواز

اهواز: جنب پل پنجم، ورودي دانشگاه شهيد چمران اهواز

دزفول

دانشگاه صنعتي جندي‌شاپور دزفول

دزفول: روبروي پايگاه چهارم شكاري، دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول

خانومجان

خانومجان

دانشگاه خانومجان

خانومجان: كيلومتر ۶ جاده تبريز، دانشگاه خانومجان، ساختمان مركزي واحدرايانه

سمنان

سمنان

دانشگاه سمنان

سمنان :كيلومتر ۳ جاده (سمنان – دامغان )، پرديس شماره يك، اداره كل تعلیم

شاهرود

دانشگاه صنعتي شاهرود

شاهرود: ميدان هفتم تير، بلواردانشگاه، پرديس اصلي دانشگاه صنعتي شاهرود، سازمان مركزي اداره كل تعلیمي

سيستان و بلوچستان

زاهدان

دانشگاه سيستان و بلوچستان

زاهدان: خيابان دانشگاه، روبروي بلوارمعلم، مجتمع ورزشي ۲۲بهمن دانشگاه سيستان بلوچستان

زابل

دانشگاه زابل

زابل: كيلومتر۲ جاده بنجار، پرديس جديد دانشگاه زابل، ساختمان كلاسهاي ابوسعيد سجزي

ايرانمنطقه

دانشگاه ولايت-ايرانمنطقه

ايرانمنطقه: كيلومتر ۴ بزرگ راه شهيد مرادي، دانشگاه ولايت ايرانمنطقه

چا‌بهار

دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

چابهار: بلوار دانشگاه، دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار، دانشكده علوم دريايي

فارس

شيراز

دانشگاه شيراز

شيراز: خيابان ساحلي غربي، مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شيراز

فسا

دانشگاه فسا

فسا: بلوارشهیدمحب، دانشگاهفسا

قزوين

قزوين

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) قزوين

قزوين: انتهاي بلوار دانشگاه، دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) قزوين، روبروي صدا و سيماي مركز قزوين، سايت كامپيوتري دانشكده فني و مهندسي

قم

قم‌

دانشگاه قم

قم: جاده قديم اصفهان، بعد از منطقهك قدس، دانشگاه قم، سازمان مركزي

كردستان

سنندج

دانشگاه كردستان-سنندج

سنندج: خيابان پاسداران، خيابان دانشگاه، درب اصلي دانشگاه كردستان

كرمان

كرمان

دانشگاه شهيد باهنر كرمان

كرمان: بلوار جمهوري اسلامي، دانشكده فني ومهندسي دانشگاه شهيدباهنر كرمان

جیرفت

دانشگاه جيرفت

جيرفت: كيلومتر ۸ جاده بندرعباس، دانشگاه جيرفت

رفسنجان

دانشگاه ولي عصر (عج) رفسنجان

رفسنجان: ابتداي بلوار ولايت، دانشگاه ولي عصر (عج) رفسنجان، سازمان مركزي دفتر هستعدادهاي درخشان

كرمانشاه

كرمانشاه

دانشگاه رازي كرمانشاه

كرمانشاه: طاق بستان، باغ ابريشم، پرديس دانشگاه رازي، دانشكده علوم

كهكيلويه و بويراحمد

بويراحمد(ياسوج‌)

دانشگاه ياسوج

ياسوج: ميدان معلم، خيابان دانشجو، دانشگاه ياسوج، اداره تعلیم وتحصيلات تكميلي

گلستان

گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

گرگان: خيابان شهيد بهشتي، دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان

گنبد کاووس

دانشگاه گنبد كاووس

گنبد كاووس: خيابان شهيد فلاحي (فرودگاه سابق)، بلواربصيرت، دانشگاه گنبد كاووس

گيلان

رشت

دانشگاه گيلان-رشت

رشت: بلوار حافظ، خيابان ملت، روبروي منطقهبازي، پرديس دانشگاه گيلان

لرستان

خرم‌آباد

دانشگاه لرستان

خرم آباد: (كيلومتر ۵ جاده خرم آباد – پایتخت )، دانشگاه لرستان

بروجرد

 دانشگاه‌حضرت‌آيت‌الله اعظمي بروجردي(ره)- بروجرد

بروجرد: (كيلومتر ۳ جاده بروجرد – خرم آباد)، دانشگاه آيت الله العظمي بروجردي (ره)

ماخانومدران

ساري

موسسه تعلیم عالي دنبال ساري

ساري: بلوار فرح آباد ،(جاده دريا) كيلومتر۵ موسسه تعلیم عالي غير انتفاعي دنبال ساري

بابل (برادران)

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

بابل: خيابان شريعتي، دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

بابلسر (خواهران)

دانشگاه ماخانومدران- بابلسر

بابلسر: خيابان پاسدران، دانشگاه ماخانومدران، سازمان مركزي دانشگاه

چالوس

دانشگاه آزاد اسلامي چالوس

چالوس: خيابان۱۷منطقهيور، روبروي مسجد امام حسين (ع)، دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس، حوزه معاونت تعلیمي

مركزي

اراك

دانشگاه اراك

اراك: ميدان شريعتي، دانشگاه اراك، درب جنوبي دانشگاه اراك

هرمزگان

بندرعباس

دانشگاه هرمزگان

بندرعباس: آزادمنطقه، بلوار افروز شهابي پور، مجتمع تعلیمي وپژوهشي بصيرت (گفتگوي تمدنها)

همدان

‌همدان

دانشگاه بوعلي سينا همدان

همدان: چهار باغ شهيد مصطفي احمدي روشن، دانشگاه بوعلي سينا همدان، سازمان مركزي، اداره تعلیم كل

ملاير

دانشگاه ملاير

ملاير: كيلومتر ۴ جاده اراك، دانشگاه ملي ملاير

يزد

يزد

دانشگاه يزد

يزد: صفائيه، چهار راه پژوهش، ساختمان كنار ورودي درب دانش

البرز

كرج

دانشگاه خوارزمي كرج

كرج: حصارك، ميدان دانشگاه، دانشگاه خوارزمي پرديس كرج

 

 

 

توجه

هشداریه تکمیلی ، پیوند های پرینت کارت و هرگونه تغییر پیرامون آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۹۴ از طریق پایگاه رویدادی کتابخانه الکترونیکی پیام نور(pnueb)  قابل دسترسی و پیگیری می باانجام گرفت.