وب کلیک

دستورالعمل تشویق و حمایت از دانشجویان مخترع

۲۲ اسفند ۱۳۹۶

PNUEB

دستورالعمل تشویق و حمایت از دانشجویان مخترع

دانشگاه پیام نور به منظور تشویق و حمایت از دانشجویان فرهیخته به آنان هدایایی اعطا می کند.

دانشگاه پیام نور به منظور تشویق و حمایت از دانشجویان فرهیخته که در زمینه های ، علمی ،تعلیمی ، پژوهشی ، اختراعات، ابتکارات و نوآوری ، ورزشی و فرهنگی به موفقیت چشمگیری نائل می شوند، به آنان هدایایی اعطا می کند.

به نقل پایگاه رویدادی کتابخانه الکترونیکی  پیام نور (pnueb) : مطابق این دستورالعمل ، نفرات نخست هر رشته در هر مقطع تحصیلی در کشور ، در صورت حضور در مراسم جشن فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ، کارشناسی ارانجام گرفت ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ و دکتری ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال پاداش دریافت خواهند کـــرد.

همچنین کلیه دانشجویان ممتاز مشمول این آِیین نامه که در مسابقات و همایش های جهانی و بین المللی به مقام نخست تا سوم نائل شوند ، به ترتیب در مقاطع دکتری ۱۰ ، ۷ و ۵ درصد ، کارشناسی ارانجام گرفت ۵۰ ، ۴۰ و ۳۰ درصد ، کارشناسی ۱۰۰، ۷۵ و ۵۰ درصد از تخفیف منطقهیه ثابت و متغیر برای دو نیمسال تحصیلی برخوردار خواهند انجام گرفت.

دانشجویانی که در مدت تحصیل خود در مسابقات قرآن و عترت، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، اختراعات، کارآفرینی، نانو، رباتیک ، جشنواره علمی ، فرهنگی و هنری معتبر داخلی (با تایید دبیرخانه مربوطه) ، انتخاب دانشجوی نمونه کشوری، المپیادهای علمی، ورزشی ، مسابقات قهرمانی کشور و دانشگاه پیام نور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مقام نخست تا سوم نائل شوند به ترتیب در مقاطع دکتری ۱۰، ۷ و ۵ درصد ، کارشناسی ارانجام گرفت ۵۰ ، ۴۰ و۳۰ درصد و کارشناسی ۱۰۰ ، ۷۵ و ۵۰ درصد از تخفیف منطقهیه ثابت و متغیر برای یک نیمسال تحصیلی برخوردار خواهند انجام گرفت.

دانشجویان مخترع و مبتکری که با نام دانشگاه پیام نور و هماهنگی و تایید معاونت پژوهشی دانشگاه در مسابقات، نمایشگاه ها و کنگره های بین المللی شرکت می کنند، حداکثر مبلغ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال که ۵۰ درصد هزینه قبل از اعزام و ۵۰ درصد هزینه پس از اعزام پرداخت خواهد انجام گرفت.

همچنین دانشجوی مخترع که اختراع او طبق ضوابط قانونی ثبت علائم و اختراعات از اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تاییدیه مربوط را دریافت کند و در زمان دریافت گواهی در حال تحصیل در دانشگاه پیام نور باانجام گرفت، در دوره کارشناسی از پرداخت ۱۰۰ درصد منطقهیه ثابت و در دوره کارشناسی ارانجام گرفت از پرداخت ۴۰ درصد منطقهیه ثابت و دانشجوی دکتری، از پرداخت ۲۰ درصد منطقهیه ثابت  یک نیمسال تحصیلی معاف خواهد بود.

طبق اعلام روابط عمومی، دانشجویانی که در طول یک دوره تحصیلی تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی را که با نام دانشگاه پیام نور منتشر کنند بعد از تایید بخش یا گروه علمی مربوطه در سازمان مرکزی، در دوره کارشناسی از ۱۰۰ درصد تخفیف منطقهیه ثابت و در دوره کارشناسی ارانجام گرفت از ۵۰ درصد تخفیف منطقهیه ثابت و در دوره دکتری از ۲۰ درصد تخفیف منطقهیه ثابت در یک نیمسال تحصیلی برخوردار خواهند انجام گرفت.

دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی نیز که در فعال نمودن و پویایی انجمن های علمی (مرتبط با رشته تحصیلی) مشارکت فعالی داشته باشند، پس از تایید گروه علمی ذیربط، برای عضویت در انجمن های علمی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دانشگاه حق عضویت سالیانه دریافت می نمایند.

به دانشجویان مبتکری که طرح و ایده خود را به گروه های علمی ذیربط ارائه و تاییدیه علمی دریافت نمایند، پس از تایید مستندات توسط شورای پژوهشی هستان، برای ساخت نمونه نخستیه طرح، بسته به هزینه ساخت ، بین ۲ تا ۴ میلیون ریال تعلق خواهد گرفت.

گفتنی هست ، تایید مدارک و مستندات دانشجویان با معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی و پرداخت هزینه ها با معاونت اداری، مالی و عمرانی و از طریق هستانها انجام خواهد انجام گرفت.

امتیاز دهید

۰ رای

‘);
return false;
}
if (EW_this.comment && !EW_hasValue(EW_this.comment, “TEXT”)) {
$(‘#commentsrequest’).html(‘

.لطفا متن پیام را وارد كنيد

‘);
return false;
}
var formData = {
‘name’: $(‘input[name=name]’).val(),
’email’: $(‘input[name=email]’).val(),
‘comment’: $(‘textarea[name=comment]’).val(),
‘g-recaptcha-response’: $(‘textarea[name=g-recaptcha-response]’).val(),
‘section’: $(‘input[name=section]’).val(),
‘item_id’: $(‘input[name=item_id]’).val(),
‘cource_id’: $(‘input[name=cource_id]’).val(),
};
$(‘#commentsrequest’).html(‘

در حال ارسال هشدارات ، لطفا شکیبا باشید….

‘);
// process the form
$.ajax({
type: ‘POST’, // define the type of HTTP verb we want to use (POST for our form)
url: ‘http://www.pnueb.com/account/save_comment’, // the url where we want to POST
data: formData, // our data object
dataType: ‘json’, // what type of data do we expect back from the server
encode: true
})
.done(function (data) {
// log data to the console so we can see
console.log(data);
$(‘#commentsrequest’).html(” “);
// here we will handle errors and validation messages
if (!data.success) {
// handle errors for name —————
if (data.errors.name) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.name + ‘

‘); // add the actual error message under our input
$(‘input[name=name]’).focus();
}
// handle errors for email —————
if (data.errors.comment) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.comment + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}

if (data.errors.userCaptcha) {
/*$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘input[name=userCaptcha]’).focus();*/
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.userCaptcha + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}
} else {
// ALL GOOD! just show the success message!
EW_this.reset();
/*$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);*/
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.message + ‘

‘);
}
});
// stop the form from submitting the normal way and refreshing the page
//window.event.preventDefault();
return false;
}

ارسال نظر