وب کلیک

زمان اعلام نتايج نخستيه آزمون ورودي دكتري سال ۹۴

۲۱ بهمن ۱۳۹۶

PNUEB

زمان اعلام نتايج نخستيه آزمون ورودي دكتري سال 94

داوطلبان مي‌توانند با مراجعه سایت سازمان سنجش و وارد كردن شماره داوطلبي و ساير مشخصات فردي (نام خانوادگي، نام، شماره شناسنامه و…) كارنامه نخستيه خود را دریافت نمایند

  به نقل پایگاه رویدادی کتابخانه الکترونیکی  پیام نور (pnueb): نتايج نخستيه آزمون ورودي دكتري (Ph.D) نيمه متمركز سال ۱۳۹۴در روز چهارشنبه ۹۴/۰۱/۲۶ و در قالب كارنامه نخستيه بر روي  سایت سازمان سنجش به نشاني www.sanjesh.org قرار داده مي‌شود.

كليه داوطلبان مي‌توانند با مراجعه  سایت سازمان سنجش و وارد كردن شماره داوطلبي و ساير مشخصات فردي (نام خانوادگي، نام، شماره شناسنامه، سال تولد) كارنامه نخستيه خود را دریافت نمايند. 

داوطلبانيكه مجاز به انتخاب رشته از تاريخ ۹۴/۰۱/۳۱ الي ۹۴/۰۲/۰۳ به سایت سازمان سنجش مراجعه و پس از دريافت دفترچه راهنماي انتخاب رشته از طريق سايت، نسبت به انتخاب كد رشته محل‌هاي مورد علاقه اقدام نموده و سپس كد رشته‌ محل‌هاي انتخابي خود را به ترتيب تقدم علاقه در فرم انتخاب رشته اينترنتي وارد نمايند.

هشداريه تكميلي در خصوص زمان و نحوه انتخاب رشته متعاقباً اعلام خواهد انجام گرفت. 

امتیاز دهید

۰ رای

‘);
return false;
}
if (EW_this.comment && !EW_hasValue(EW_this.comment, “TEXT”)) {
$(‘#commentsrequest’).html(‘

.لطفا متن پیام را وارد كنيد

‘);
return false;
}
var formData = {
‘name’: $(‘input[name=name]’).val(),
’email’: $(‘input[name=email]’).val(),
‘comment’: $(‘textarea[name=comment]’).val(),
‘g-recaptcha-response’: $(‘textarea[name=g-recaptcha-response]’).val(),
‘section’: $(‘input[name=section]’).val(),
‘item_id’: $(‘input[name=item_id]’).val(),
‘cource_id’: $(‘input[name=cource_id]’).val(),
};
$(‘#commentsrequest’).html(‘

در حال ارسال هشدارات ، لطفا شکیبا باشید….

‘);
// process the form
$.ajax({
type: ‘POST’, // define the type of HTTP verb we want to use (POST for our form)
url: ‘http://www.pnueb.com/account/save_comment’, // the url where we want to POST
data: formData, // our data object
dataType: ‘json’, // what type of data do we expect back from the server
encode: true
})
.done(function (data) {
// log data to the console so we can see
console.log(data);
$(‘#commentsrequest’).html(” “);
// here we will handle errors and validation messages
if (!data.success) {
// handle errors for name —————
if (data.errors.name) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.name + ‘

‘); // add the actual error message under our input
$(‘input[name=name]’).focus();
}
// handle errors for email —————
if (data.errors.comment) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.comment + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}

if (data.errors.userCaptcha) {
/*$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘input[name=userCaptcha]’).focus();*/
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.userCaptcha + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}
} else {
// ALL GOOD! just show the success message!
EW_this.reset();
/*$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);*/
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.message + ‘

‘);
}
});
// stop the form from submitting the normal way and refreshing the page
//window.event.preventDefault();
return false;
}

ارسال نظر