وب کلیک

زمان انتخاب محل آزمون/آخرین مهلت ثبت نمرات میان ترم پیام نور

۸ اسفند ۱۳۹۶

PNUEB

زمان انتخاب محل آزمون/آخرین مهلت ثبت نمرات میان ترم پیام نور

زمان انتخاب محل آزمون در نیمسال نخست ۹۴-۹۳ پیام نور و آخرین مهلت ثبت نمرات میان ترم نیمسال نخست ۹۴-۹۳ پیام نور بر اساس تقویم تعلیمی دانشگاه پیام نور به شرح ذیل می باشند.

به نقل پایگاه رویدادی کتابخانه الکترونیکی پیام نور(pnueb) : زمان انتخاب محل آزمون در نیمسال نخست ۹۴-۹۳ پیام نور و آخرین مهلت ثبت نمرات میان ترم نیمسال نخست ۹۴-۹۳ پیام نور بر اساس تقویم تعلیمی دانشگاه پیام نور به شرح ذیل می باشند.

تعیین محل آزمون کارشاسی ارانجام گرفت و حیاتیان اضطراری کارشناسی۹۳ :

– با فعال انجام گرفتن تعیین محل آزمون دانشجویان ارانجام گرفت به آسودهی می توانند با مراجعه به سیستم گلستان پیام نور نسبت به تعیین محل آزمون خود اقدام کنند.

– هیچ محدودیتی برای این دسته از دانشجویان در انتخاب مرکز آزمون خود وجود ندارد.

– تعیین محل آزمون محصوص دانشجویان کارشناسی ارانجام گرفت می باانجام گرفت. دانشجو مجاز به انتخاب هر مرکزی می باانجام گرفت. حیاتی نیست که مرکز مورد نظر شما ارانجام گرفت داشته باانجام گرفت یا خیر و یا رشته شما را داشته باانجام گرفت یا خیر.

– برای دانشجویان کارشناسی حیاتیان اضطراری می باانجام گرفت که در زمان فعال انجام گرفتنش ، شرایط آن اعلام خواهد انجام گرفت.

تعیین محل آزمون و حیاتیان اضطراری نیمسال نخست ۹۴-۹۳

ردیف موضوع از تاریخ تا تاریخ
۱ تعیین مرکز محل آزمون مقطع کارشناسی ارانجام گرفت ۸ آذرماه ۹۳ ۱۴ آذرماه ۹۳
۲  تعیین مرکز محل آزمون کارشناسی(حیاتیان اضطراری) ۸ آذرماه ۹۳ ۱۴ آذرماه ۹۳

 
 آخرین محل ثبت نمرات میان ترم کارشناسی و کارشناسی ارانجام گرفت :

به منظور بررسی صحت ثبت نمرات میانترم در سیستم گلستان،ضروری هست کلیه آزمون های میان ترم حداکثر تا ۱ هفته قبل از اپایان مهلت ثبت نمرات میان ترم برگزارگردد.

لذا دانشجویان محترم می بایست تا ۱ هفته قبل از اپایان مهلت ثبت نمرات میان ترم که در جدول زیر اعلام انجام گرفته هست  با مراجعه به سیستم جامع گلستان از دریافت نمره میان ترم خود اطمینان حاصل نموده و در صورت عدم ثبت نمره توسط هستادان محترم سریعا مراتب را کتبا جهت پیگیری، به قسمت امتحانات مرکز (اداره تعلیم) اعلام نمایند.

بدیهی هست در صورت عدم پیگیری دانشجو، دانشگاه هیچگونه مسئولیتی درقبال عدم ثبت نمرات میان ترم نخواهد داشت.

مهلت ثبت نمرات میان ترم نیمسال نخست ۹۴-۹۳

ردیف موضوع تا تاریخ
۱ پایان ثبت نمره میان ترم کارشناسی  ۵ دی ماه ۹۳
۲ پایان ثبت نمره میان ترم کارشناسی ارانجام گرفت ۳۰ دی ماه

 

امتیاز دهید

۰ رای

‘);
return false;
}
if (EW_this.comment && !EW_hasValue(EW_this.comment, “TEXT”)) {
$(‘#commentsrequest’).html(‘

.لطفا متن پیام را وارد كنيد

‘);
return false;
}
var formData = {
‘name’: $(‘input[name=name]’).val(),
’email’: $(‘input[name=email]’).val(),
‘comment’: $(‘textarea[name=comment]’).val(),
‘g-recaptcha-response’: $(‘textarea[name=g-recaptcha-response]’).val(),
‘section’: $(‘input[name=section]’).val(),
‘item_id’: $(‘input[name=item_id]’).val(),
‘cource_id’: $(‘input[name=cource_id]’).val(),
};
$(‘#commentsrequest’).html(‘

در حال ارسال هشدارات ، لطفا شکیبا باشید….

‘);
// process the form
$.ajax({
type: ‘POST’, // define the type of HTTP verb we want to use (POST for our form)
url: ‘http://www.pnueb.com/account/save_comment’, // the url where we want to POST
data: formData, // our data object
dataType: ‘json’, // what type of data do we expect back from the server
encode: true
})
.done(function (data) {
// log data to the console so we can see
console.log(data);
$(‘#commentsrequest’).html(” “);
// here we will handle errors and validation messages
if (!data.success) {
// handle errors for name —————
if (data.errors.name) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.name + ‘

‘); // add the actual error message under our input
$(‘input[name=name]’).focus();
}
// handle errors for email —————
if (data.errors.comment) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.comment + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}

if (data.errors.userCaptcha) {
/*$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘input[name=userCaptcha]’).focus();*/
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.userCaptcha + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}
} else {
// ALL GOOD! just show the success message!
EW_this.reset();
/*$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);*/
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.message + ‘

‘);
}
});
// stop the form from submitting the normal way and refreshing the page
//window.event.preventDefault();
return false;
}

ارسال نظر