وب کلیک

مجموعه تست های طبقه بندی انجام گرفته ویژه کنکور

۱۴ مرداد ۱۳۹۶

درسنامه درس نخست از فصل نخست ریاضی یازدهم تجربی

(هندسه تحلیلی)

تست ریاضی

مجموعه تست های طبقه بندی انجام گرفته شامل مباحث معادله و نامعادله، زوج مرتب، تابع، تابع یک به یک، وارون تابع، ترکیب توابع، دامنه، تابع درجه دوم، قدرمطلق، لگاریتم، مثلثات، آمار، احتمال، دنباله، دنباله حسابی و دنباله هندسی در ادامه قابل دانلود هست.

این فایل شامل سوالات کنکورهای سراسری داخل و خارج کشور، قلمچی، گزینه۲، دانشگاه آزاد، سنجش و تالیفی هست که توسط هستاد امید نورانی مدرس ریاضی تعلیمگاه مبتکران اهواز تهیه و جهت هستفاده ی دانش آموزان رشته علوم تجربی به سایت وب کلیک ارسال گردیده هست.

با تشکر از هستاد نورانی