وب کلیک

کارت شرکت در آزمون ورودي دوره دکتري (نيمه متمرکز) سال ۱۳۹۴

۲۴ بهمن ۱۳۹۶

نام هستان

نام منطقهستان

محل رفع نقص كارت

نشاني باجه‌هاي رفع نقص

آذربايجان شرقي

تبريز

دانشگاه تبريز

تبريز: بلوار ۲۹ بهمن، دانشگاه تبريز، مديريت امور تعلیمي

مراغه

دانشگاه مراغه

مراغه: اتوبان امير كبير، ميدان مادر، منطقهك گلمنطقه، دانشگاه مراغه

مرند

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرند

مرند: ميدان دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرند.

آذربايجان غربي

اروميه

دانشگاه اروميه

اروميه: خيابان شهيد بهشتي، دانشگاه اروميه، ستاد مركزي پرديس دانشگاهي

خوی

دانشگاه آزاد اسلامي خوي

خوي: بلوارولايت فقيه، دانشگاه آزاداسلامي واحدخوي، ساختمان اداري

مياندوآب

مركزتعلیمعاليشهيدباكريمياندوآب

مياندوآب: ميدان آيت الله وحيدي، كيلومتر۳ جاده حسن كندي، مركز تعلیم عالي شهيد باكري

اردبيل

اردبيل

دانشگاه محقق اردبيلي

اردبيل: خيابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبيلي، ساختمان اداره كل امور تعلیمي

اصفهان

‌ اصفهان

دانشگاه اصفهان

اصفهان: ميدان آزادي، خيابان دانشگاه، دانشگاه اصفهان، ساختمان معاونت تعلیمي

كاشان

دانشگاه كاشان

كاشان: كيلومتر شش بلوار قطب راوندي، دانشگاه كاشان

ايلام

‌ ايلام‌

دانشگاه ايلام

ايلام: خيابان پژوهش، دانشگاه ايلام، سازمان مركزي، تحصيلات تكميلي

بومنطقه

‌ بومنطقه

دانشگاه خليج فارس بومنطقه

بومنطقه: خيابان شهيد ماهيني، دانشگاه خليج فارس بومنطقه

پایتخت

پایتخت

حوزه خواهران: دانشگاه خوارزمي پایتخت

پایتخت: خيابان انقلاب، دروازه دولت ،خيابان شهيد مفتح، دانشگاه خوارزمي پرديس پایتخت

حوزه برادران: دانشگاه علم وصنعت

پایتخت: ميدان رسالت، خيابان هنگام، خيابان دانشگاه، دانشگاه علم وصنعت ايران

ری

دانشگاه آزاد اسلامي منطقه ري

پایتخت: بزرگراه خليج فارس، روبروي حرم مطهرحضرت امام خميني (ره)، مجتمع دانشگاهي يادگار امام (ره)

چهارمحال و بختياري

منطقه كرد

دانشگاه منطقهكرد

منطقهكرد: بلواررهبر، دانشگاه منطقهكرد، معاونت تعلیمي

خراسان جنوبي

بيرجند

دانشگاه بيرجند

بيرجند: ميدان شهیدان، خيابان دانشگاه، دانشكده هنر

خراسان رضوي

مشهد

دانشگاه فردوسي مشهد

مشهد: بلوار وكيل آباد، روبروي پارك ملت، درب شمالي دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم اداري و اقتصادي

تربت حیدریه

دانشگاه تربت حيدريه

تربت حيدريه: (كيلومتر ۷ جاده تربت حيدريه – مشهد )، بعد از پل هوايي عابرپياده، دانشگاه تربت حيدريه

سبزوار

دانشگاه حكيم سبزواري

سبزوار: توحيدمنطقه، پرديس دانشگاه حكيم سبزواري، طبقه همكف، دانشكده علوم پايه

خراسان شمالي

بجنورد

دانشگاه بجنورد

بجنورد: (كيلومتر ۴ جاده اسفراين)، دانشگاه بجنورد

خوزستان

اهواز

دانشگاه شهيدچمران اهواز

اهواز: جنب پل پنجم، ورودي دانشگاه شهيد چمران اهواز

دزفول

دانشگاه صنعتي جندي‌شاپور دزفول

دزفول: روبروي پايگاه چهارم شكاري، دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول

خانومجان

خانومجان

دانشگاه خانومجان

خانومجان: كيلومتر ۶ جاده تبريز، دانشگاه خانومجان، ساختمان مركزي واحدرايانه

سمنان

سمنان

دانشگاه سمنان

سمنان :كيلومتر ۳ جاده (سمنان – دامغان )، پرديس شماره يك، اداره كل تعلیم

شاهرود

دانشگاه صنعتي شاهرود

شاهرود: ميدان هفتم تير، بلواردانشگاه، پرديس اصلي دانشگاه صنعتي شاهرود، سازمان مركزي اداره كل تعلیمي

سيستان و بلوچستان

زاهدان

دانشگاه سيستان و بلوچستان

زاهدان: خيابان دانشگاه، روبروي بلوارمعلم، مجتمع ورزشي ۲۲بهمن دانشگاه سيستان بلوچستان

زابل

دانشگاه زابل

زابل: كيلومتر۲ جاده بنجار، پرديس جديد دانشگاه زابل، ساختمان كلاسهاي ابوسعيد سجزي

ايرانمنطقه

دانشگاه ولايت-ايرانمنطقه

ايرانمنطقه: كيلومتر ۴ بزرگ راه شهيد مرادي، دانشگاه ولايت ايرانمنطقه

چا‌بهار

دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

چابهار: بلوار دانشگاه، دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار، دانشكده علوم دريايي

فارس

شيراز

دانشگاه شيراز

شيراز: خيابان ساحلي غربي، مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شيراز

فسا

دانشگاه فسا

فسا: بلوارشهیدمحب، دانشگاهفسا

قزوين

قزوين

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) قزوين

قزوين: انتهاي بلوار دانشگاه، دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) قزوين، روبروي صدا و سيماي مركز قزوين، سايت كامپيوتري دانشكده فني و مهندسي

قم

قم‌

دانشگاه قم

قم: جاده قديم اصفهان، بعد از منطقهك قدس، دانشگاه قم، سازمان مركزي

كردستان

سنندج

دانشگاه كردستان-سنندج

سنندج: خيابان پاسداران، خيابان دانشگاه، درب اصلي دانشگاه كردستان

كرمان

كرمان

دانشگاه شهيد باهنر كرمان

كرمان: بلوار جمهوري اسلامي، دانشكده فني ومهندسي دانشگاه شهيدباهنر كرمان

جیرفت

دانشگاه جيرفت

جيرفت: كيلومتر ۸ جاده بندرعباس، دانشگاه جيرفت

رفسنجان

دانشگاه ولي عصر (عج) رفسنجان

رفسنجان: ابتداي بلوار ولايت، دانشگاه ولي عصر (عج) رفسنجان، سازمان مركزي دفتر هستعدادهاي درخشان

كرمانشاه

كرمانشاه

دانشگاه رازي كرمانشاه

كرمانشاه: طاق بستان، باغ ابريشم، پرديس دانشگاه رازي، دانشكده علوم

كهكيلويه و بويراحمد

بويراحمد(ياسوج‌)

دانشگاه ياسوج

ياسوج: ميدان معلم، خيابان دانشجو، دانشگاه ياسوج، اداره تعلیم وتحصيلات تكميلي

گلستان

گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

گرگان: خيابان شهيد بهشتي، دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان

گنبد کاووس

دانشگاه گنبد كاووس

گنبد كاووس: خيابان شهيد فلاحي (فرودگاه سابق)، بلواربصيرت، دانشگاه گنبد كاووس

گيلان

رشت

دانشگاه گيلان-رشت

رشت: بلوار حافظ، خيابان ملت، روبروي منطقهبازي، پرديس دانشگاه گيلان

لرستان

خرم‌آباد

دانشگاه لرستان

خرم آباد: (كيلومتر ۵ جاده خرم آباد – پایتخت )، دانشگاه لرستان

بروجرد

 دانشگاه‌حضرت‌آيت‌الله اعظمي بروجردي(ره)- بروجرد

بروجرد: (كيلومتر ۳ جاده بروجرد – خرم آباد)، دانشگاه آيت الله العظمي بروجردي (ره)

ماخانومدران

ساري

موسسه تعلیم عالي دنبال ساري

ساري: بلوار فرح آباد ،(جاده دريا) كيلومتر۵ موسسه تعلیم عالي غير انتفاعي دنبال ساري

بابل (برادران)

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

بابل: خيابان شريعتي، دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

بابلسر (خواهران)

دانشگاه ماخانومدران- بابلسر

بابلسر: خيابان پاسدران، دانشگاه ماخانومدران، سازمان مركزي دانشگاه

چالوس

دانشگاه آزاد اسلامي چالوس

چالوس: خيابان۱۷منطقهيور، روبروي مسجد امام حسين (ع)، دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس، حوزه معاونت تعلیمي

مركزي

اراك

دانشگاه اراك

اراك: ميدان شريعتي، دانشگاه اراك، درب جنوبي دانشگاه اراك

هرمزگان

بندرعباس

دانشگاه هرمزگان

بندرعباس: آزادمنطقه، بلوار افروز شهابي پور، مجتمع تعلیمي وپژوهشي بصيرت (گفتگوي تمدنها)

همدان

‌همدان

دانشگاه بوعلي سينا همدان

همدان: چهار باغ شهيد مصطفي احمدي روشن، دانشگاه بوعلي سينا همدان، سازمان مركزي، اداره تعلیم كل

ملاير

دانشگاه ملاير

ملاير: كيلومتر ۴ جاده اراك، دانشگاه ملي ملاير

يزد

يزد

دانشگاه يزد

يزد: صفائيه، چهار راه پژوهش، ساختمان كنار ورودي درب دانش

البرز

كرج

دانشگاه خوارزمي كرج

كرج: حصارك، ميدان دانشگاه، دانشگاه خوارزمي پرديس كرج