وب کلیک

کویر لوت جهانی انجام گرفت.

۲۱ خرداد ۱۳۹۶

وب‌سایت کویرهای ایران | Irandeserts Publications

درگاه کویراخبار و گزارشاتکویر لوت جهانی انجام گرفت.
کویر لوت جهانی انجام گرفت.


«کویر لوت» به عنوان نخستین اثر طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.

رویدادگزاری میراث فرهنگی – میراث فرهنگی – پس از ثبت «قنات‌های ایرانی» به عنوان بیستمین اثر ایران در فهرست جهانی یونسکو در روز جمعه، کویر لوت به عنوان نخستین اثر طبیعی ایران نیز دقایقی قبل (یکشنبه ۲۷ تیر) ازسوی کمیته جهانی یونسکو در کانون توجهات جهانی قرار گرفت.


«کویر لوت» به عنوان نخستین اثر طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.

رویدادگزاری میراث فرهنگی – میراث فرهنگی – پس از ثبت «قنات‌های ایرانی» به عنوان بیستمین اثر ایران در فهرست جهانی یونسکو در روز جمعه، کویر لوت به عنوان نخستین اثر طبیعی ایران نیز دقایقی قبل (یکشنبه ۲۷ تیر) ازسوی کمیته جهانی یونسکو در کانون توجهات جهانی قرار گرفت.

 

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با اعلام این رویداد گفت: پرونده بیابان لوت که با همکاری و هماهنگی بین دستگاهی همچون سازمان جنگلها، مراتع و آبخیز داری، سازمان حفاظت محیط زیست، موسسه جغرافیایی دانشگاه پایتخت و سازمان میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به‌عنوان دستگاه متولی آماده انجام گرفته بود با تایید اکثریت اعضای حاضر در اجلاس به ثبت جهانی رسید.

 

محمد حسن طالبیان با اشاره به اینکه با وجود چشم اندازهای ویژه طبیعی در کشور هیچیک از آثار طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی ثبت نانجام گرفته بود گفت: با اهپایان سازمان میراث فرهنگی در سال های اخیر در زمینه تهیه پرونده آثار طبیعی ایران و ارایه آن به یونسکو بیابان لوت نخستین اثرثبت انجام گرفته کشورمان در حوزه میراث طبیعی هست. وی با اشاره به اینکه تیم مذاکره‌کننده‌ ایرانی در مدت حضور در اجلاس همه‌ تلاش خود را برای مذاکره و پاسخگویی به سوالات اعضای کشورهای عضو کمیته میراث جهانی و اتحادیه «IUCN»(اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت) به کار برده هست گفت: بیابان لوت در جنوب ایران با مساحتی بالغ بر ۴۰ هزار کیلومتر مربع (شامل عرصه و حریم) واقع در بین بخشی هایی از هستان کرمان، سیستان بلوچستان و خراسان جنوبی از جمله مناطق فراگرم و خشک جهان هست که حاصل تغییرات تاریخ جغرافیا در دورانهای مختلف زمین شناسی هست.

 

طالبیان بیابان لوت و سامانه محیطی آن را دارای ارزش‌های بالفعل و بالقوه فراوان با شاخص ترین عوارض محیط طبیعی بیابانهای دنیا نظیر ناحیه کلوت ها با داشتن مرتفع ترین یاردانگ های دنیا، گرم ترین نقطه سطح کره زمین، بلندترین تپه‌های ماسه ای و نبکاهای جهان، خندق های عظیم فرسایشی، شبکه های هیدرولوژیک، چاله های زمین ساختی، پدیده های کم نظیر نمکی و دشت‌های وسیع ریگی (هامادا)، روستاهای تاریخی و هستقرارگاه های انسانی در حاشیه آن با ۶۰۰۰ ساکن و …. برشآقا و گفت: این ویژگیها نمایشگاه متنوع و ارخانومده ای از پدیده های بوم سازگان خشک جهان را ارائه کـــرده هست که می تواند مورد مطالعه دانشمندان، پژوهشگران، زمین شناسان و …. قرار گیرد.

 

مهران مقصودی مسئول تهیه پرونده بیابان لوت نیز قرار گرفتن قطب حرارتی زمین در این بیابان را از دیگر ارزش های ثبت این اثر در فهرست میراث جهانی بیان کـــرد و قرار گرفتن زیادی از محوطه های پیش از تاریخ و تاریخی درعرصه و حریم اثر، وجود محوطه ها و گورستان های دوره مس سنگی و دژ های تاریخی به همراه قنات های زیباو دیدنی ناحیه را از دیگر ویژگی های این بیابان برشآقا. وی با توجه به گستره بیابان لوت پژوهش های گسترده موسسه جغرافیایی دانشگاه پایتخت در سال های ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۴ با همکاری موسسه CNRS و دانشگاه سوربن را گستره معقولی برای آماده سازی پرونده بیابان لوت ذکر کـــرد.

 

پرونده بیابان لوت بر اساس دو معیار از معیار های چهارگانه میراث طبیعی شامل پدیده های طبیعی ویژه که مناطقی با زیبایی های طبیعی هستثنایی و اهمیت زیبایی شناسانه را در بر میگیرد و نمونه های برجسته از مراحل عمده تاریخ زمین، فرآیند زمین شناختی مداوم در تتکمیل عوارض و یا عوارض فیزیوگرافیک و ژئومورفیک به یونسکو ارایه انجام گرفت.

 

کویر لوت با مساحتی در حدود ۱۷۵ هزار کیلومتر، در شمال شرقی هستان کرمان قرار دارد و در میان سه هستان خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان گسترده انجام گرفته و حدود ۱۰ درصد وسعت کشور را دربر گرفته هست.

 

سابقه‌ی تمدنی زیاد از پنج هزار سال در حاشیه‌ی کویر لوت و کشف حدود سه‌هزار اثر تاریخی از این ناحیه در نوع خود بی‌نظیر هست که از جمله این کشفیات می‌توان به درفش پنج‌ هزارساله‌ی شهیداند اشاره کـــرد که قدیمی‌ترین درفش جهان محسوب می‌شود.

 

این کویر که به عنوان گرم‌ترین نقطه‌ی زمین شناخته می‌شود، در حالی در سال‌های ۲۰۰۵، ۲۰۰۶، ۲۰۰۷، و ۲۰۰۹ به عنوان گرم‌ترین نقطه‌ی کره زمین اندازه‌گیری انجام گرفت که در سال ۲۰۰۵ با دمای ۷۰٫۷ درجه‌ی سانتی‌گراد، رکورد گرم‌ترین دما در پایان زمین را ثبت کـــرد. کویر لوت به سه واحد جغرافیایی لوت شمالی، لوت مرکزی که کلوت‌ها و تپه‌های ماسه‌ای در آن قرار دارد و لوت جنوبی که غنی‌ترین پوشش گیاهی این کویر را دارد، تقسیم می‌شود.


 


‘ +

‘,
suffix:’


});
}

“;
}
}
html = $(‘.contentMark-panelHolder’).html().replace(‘[[html]]’, html);

//
$(this).attr(‘title’, html)
.tooltip({ position: ‘bottom center’ }) // note: if changing position, tool-tip class should be changed too.
.dynamic({ classNames: ‘tooltip-top tooltip-right tooltip-bottom tooltip-left’});
});
});