وب کلیک

اسکریپت ساخت لینکهای دانلود

۷ شهریور ۱۳۹۵

اسکریپت ساخت لینکهای دانلود

از وقتی به گنولینوکس مهاجرت کردم یکی از دردسرام اعتیاد زیاد به آی دی من هست. اونجا تو پی سی دانلود رو لینکا درگ میکردی بعد میزدی دانلود و خلاص.

الان بخوای دونه دونه بزنی حیرونی. به جاش اینجا میشه اسکریپت نوشت و کارای جذاب تری کرد که شاید با ای دی من هم نشه این کارارو کرد.

اومدم یه اسکریپت به خودم نوشتم که اولین لینک رو میدی و میگی اقا ده پارته خودش یه فایل میسازه لینکارو میریزه توش.

هنوزم اسکریپتام تازه کاریه ولی خوب به کسی ربطی ندراه :دی.

#!/bin/bash
if [ ! $1 ];then
	read -p "Please enter first part of link" part1
else
	part1=$1
fi
if [ ! $2 ];then
	read -p "How much part do we got?" allParts
else
	allParts=$2
fi
if [ $allParts -gt 9 ];then
	part1=`echo $part1|sed 's|part01.rar|part|'`
else 
	part1=`echo $part1|sed 's|part1.rar|part|'`
fi
file_name=${part1##*[/]}
file_name=${file_name##*[=]}
file_name=${file_name%.*}
file_name=`echo $file_name | sed -e 's/_p30download.com//g'`
folder_name=`echo $file_name | sed -e 's/\.//g'`
#echo $file_name
#echo $folder_name
touch $folder_name.sh
for number in `seq -w 1 $allParts`;do
	echo -e "aria2c -x 16 "$part1$number.rar"\n" >> $folder_name.sh 
done

 

پسندهااسکریپت ساخت لینکهای دانلود(۰)شاکیاسکریپت ساخت لینکهای دانلود(۰)

قضایاااااا تو هندسههههههه

۳ شهریور ۱۳۹۵

قضایاااااا تو هندسههههههه

به عنوان یه گیاهخوار معتقدم آدم میتونه گوشتخوار باشه سالمم باشه. گیاهخواری یه روش زندگیه نه رژیم غذایی.برایی که حیوونارو کمتر اذیت کنی.

به عنوان کاربر گنولینوکس معتقدم آدم میتونه ویندوز داشته باشه و نه صفحه آبی ببینه نه ویروسی بشه. گنو یه روش  فکریه

پسندهاقضایاااااا تو هندسههههههه(۰)شاکیقضایاااااا تو هندسههههههه(۰)